$$News and Reports$$

08 מאי 2023

הפקולטה למדעי הבריאות , בשיתוף פעולה עם בתי החולים המסונפים, החלה במסורת חדשה המוקירה מחלקות קליניות שהצטיינו  בשנת 2022 בהכשרת ובהוראת סטודנטים לרפואה, דור העתיד של הרפואה בישראל. בחירת המחלקות המצטיינות נעשתה על פי משובים שניתנו על ידי הסטודנטים.


פרופ' אנג'ל פורגדור, דיקן הפקולטה: "הדרכת סטודנטים, לצד טיפול בחולים, מהווה נדבך  משמעותי בעשייה בבית החולים ובוודאי של המחלקות הנוטלות חלק בכך. לא פשוט ללמד ולהדריך סטודנטים כשיש עומס במחלקות וחוסר כוח אדם. יחד עם  זאת,  למרות הקשיים והאתגרים , מחלקות  הצליחו להגיע להישגים רבי רושם ולהצטיין.  הגעה למצוינות היא תוצר של עבודה מאומצת, פינוי זמן, הקדשת מחשבה, תכנון והפקת לקחים מתמשכת. ללא ספק ניכרת השקעה, מקצועיות, ומחויבות.

 

בארבע טקסים נפרדים , הוענקו תעודות הוקרה ופרסים למחלקות  הקליניות המצטיינות  במרכזים הרפואיים סורוקה, ברזילי, אסותא אשדוד ואסותא רמת החייל:

clinical_departments.png

hospitals.png