$$News and Reports$$

05 פבר' 2024

פרסום חדש בכתב העת היוקרתי "Journal of the American Geriatrics Society" מאיר באור חדש את  האתגרים הייחודיים העומדים בפני האוכלוסייה המבוגרת בישראל בעתות מלחמה וחירום.המחקר שפורסם על ידי פרופ' אמריטוס מארק קלרפילד, גריאטר במומחיותו, מדגיש את הפגיעות המיוחדת של האוכלוסייה המבוגרת במצבי חירום, ומציג דוגמאות מרגשות  לעמידותם ואומץ ליבם. אחת הדוגמאות , סיפורה של רחל אדרי, אישה מבוגרת  שהפגינה תושייה יוצאת דופן ותעצומות נפש בעודה שבויה בידי מחבלים.

על פי הפרסום,  ישנו סיכון מוגבר לפגיעה נפשית ופיסית  בקרב האוכלוסייה המבוגרת  בשעת חירום. גורמים כגון מחלות כרוניות, מוגבלויות פיזיות וקשים קוגניטיביים הופכים אותם לפגיעים יותר. בנוסף, התלות הרבה  שלהם באחרים מעצימה את האתגרים העצומים  שעומדים בפניהם בזמנים קשים אילו.

פרופ' קלרפילד מצביע על הצורך הדחוף בשיתוף פעולה בין מערכת הבריאות, מערכת הביטחון והציבור הרחב לפיתוח תוכניות חירום ייעודיות המותאמות לצרכים הייחודיים של האוכלוסייה המבוגרת. זה כולל הכשרת צוותים רפואיים וצוותי חירום והעלאת המודעות בקרב הציבור.

"באמצעות יישום תוכניות חירום ייעודיות והגברת המודעות, אנו שואפים להבטיח את שלומם ורווחתם של הקשישים בישראל", אמר פרופ' קלרפילד.

קישור לפרסום בכתב העת