11 אוק' 2020

פרס מרצה חדשנית לשנת תש"פ  למרצים ומרצות ניתן לד"ר אודיה כהן, מהמחלקה לסיעוד. הפרס ניתן  מטעם היחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, בגין שילוב לומדות דיגיטליות בקורס "אתיקה בסיעוד", לצד הרצאות פרונטליות. הפרס  בא לעודד חברי סגל לשפר את תהליכי הלימוד בכיתה ולקדם את הכשרת הסטודנטים.

שבע לומדות, העוסקות בסוגיות אתיות מגוונות,  פותחו והוכנו בעזרת תכנת  Storyline. דגש הושם על עולם התוכן של הסטודנטים ממקצועות הבריאות. באמצעות הלומדות הייחודיות,  הסטודנטים התמודדו עם תרגילים, שאלות ותרחישים מתחום הסיעוד. בתכני הקורס שילבה ד"ר כהן גם ראיונות, שהוקלטו באולפן האוניברסיטה,   עם פרופ' שמעון גליק, מומחה בינלאומי לאתיקה רפואית.  בראיונות נחשפו הסטודנטים לניסיונו ותובנותיו של פרופ' גליק,  אשר הנגיש מושגים אתיים מורכבים באופן פשוט ומוחשי .

 

ד"ר כהן:  "הלומדות האינטראקטיבית פותחו מתוך רצון  לגוון את ההוראה ולסייע לסטודנטים להתמודד טוב יותר עם דילמות אתיות קשות והאתגרים הרפואיים שהעיסוק בתחומי הבריאות מספק. לאור הצלחת הלומדות,  בכוונתי לשלבן בכל הקורסים  אותם אני מלמדת בפקולטה. בטוחני שזה יסייע לסטודנטים לשפר את חוויית הלמידה, לקדם הישגים לימודים, ולשפר את איכות ההוראה".

דוגמא לאחת הלומדות: : הקוד האתי של האחיות והאחים בישראל.