$$News and Reports$$

16 מאי 2023


מחקר חדש שנערך בשיתוף אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ובית החולים סורוקה מצא לראשונה קשר בין חשיפה לזיהום אויר והתפתחות סוכרת הריונית.​


סוכרת הריונית מוגדרת כאי סבילות לגלוקוז המאובחנת בזמן ההיריון ומוגבלת לתקופה זו בלבד. נכון להיום, ההערכה הרווחת בספרות הרפואית היא כי כ- 6% עד 7% מכלל הנשים ההרות סובלות מסוכרת וכי ב- 90% מהמקרים מדובר בהריונית. סוכרת היריון מהווה את אחד הסיבוכים הנפוצים ביותר במהלך היריון, ושכיחותה עולה בהתמדה ברחבי העולם. סוכרת היריון טומנת בחובה איומים משמעותיים על בריאות האם והילוד, הן בטווח המיידי והן בטווח הארוך.

מטבוליזם הגלוקוז נמצא כמושפע מזיהום אויר, ובאופן ספציפי לרמות של ריכוז החומר החלקיקי (particulate matter PM) באוויר, על כן הועלה חשד כי חשיפה אימהית ל-PM עשויה להיות קשורה להתפתחות של סוכרת היריון.

המחקר, שהוא תוצאה של שיתוף פעולה בין אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ובית החולים סורוקה, הוצג לאחרונה בכנס המרכזי למיילדות בסן-פרנסיסקו ע"י שני אורנשטיין מהפקולטה למדעי הבריאות, בהנחיית ד"ר תמר וינשטוק מהמחלקה לבריאות הציבור, פרופ' איתי קלוג מהמחלקה למדעי הסביבה, גיאואינפורמטיקה ותכנון ערים ובשיתוף פרופ' אייל שיינר, מנהל מחלקת נשים ויולדות ב' בביה"ח סורוקה.

מחקר המעקב כלל הריונות של נשים אשר ילדו במרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה בין השנים 2003-2015. רמות החשיפה האימהית ל-PM הוערכו לפי כתובת מגורי האם בעת הלידה, על ידי שימוש במודל היברידי המבוסס על איסוף נתוני לוויין יומיים. מודלים סטטיסטים משוכללים בחנו את הקשר בין חשיפה אימהית ל-PM בחלונות זמן שונים בתקופת ההיריון לבין הסיכון לסוכרת היריון, תוך תקנון למערפלים פוטנציאליים.

המחקר כלל 89,150 הריונות ומצא שעליה בחשיפה אימהית בטרימסטר הראשון לזיהום אויר (חשיפה לחלקיקים מסוג PM2.5 וכן PM10) נמצאה כקשורה באופן מובהק לסיכון מוגבר לסוכרת היריון. בניתוח המרובד לפי שיוך אתני, הקשר בין חשיפה אימהית ל-PM10 בטרימסטר הראשון לבין הסיכון לסוכרת היריון, נשמר הן בקרב יהודיות והן בקרב נשים מהמגזר הבדואי.

"לאור שכיחותה העולה של סוכרת היריון וחומרת השלכותיה הבריאותיות, ולנוכח רמות ה-PM הגבוהות באוויר בישראל, נדרשת הבנה טובה יותר לגבי הקשר בין חשיפה אימהית ל-PM לבין הסיכון לפתח סוכרת היריון, אשר תוכל לתרום מידע חיוני שיסייע בעיצוב תוכניות מניעה אפקטיביות לקידום בריאות מיילדותית ולהפחתת הסיכון לסוכרת היריון", אמרה ד"ר תמר וינשטוק מהמחלקה לבריאות הציבור.

פרופ' שיינר, מנהל מחלקת נשים ויולדות ב' בבית החולים סורוקה: "מהמחקר עולה כי חשיפה אימהית לזיהום אויר במהלך הטרימסטר הראשון להיריון קשורה לסיכון מוגבר לסוכרת היריון, ממצאים המצביעים על הטרימסטר הראשון כחלון רגישות קריטי במיוחד להשפעה של חשיפה ל-PM על הסיכון לסוכרת היריון".