$$News and Reports$$

06 יונ' 2024

מחקר חדש שנערך בפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב,  חושף תמונה מדאיגה בקרב חולים המטו-אונקולוגים המאושפזים בבתי חולים. המחקר, שנערך על ידי הסטודנטית הילה מנצור במסגרת עבודת התיזה שלה בבית הספר לרוקחות, מצא כי חולים אלה סובלים פי שניים מבעיות בין-תרופתיות בהשוואה לחולים המטופלים במרפאה או באשפוז יום.


העבודה, שזכתה בפרס העבודה המצטיינת של ארגון הרוקחות בישראל, בחנה 175 מטופלים במרכז הרפואי שמיר. הנתונים נאספו במשך כשנה וחצי ממטופלים שהגיעו לטיפול במרפאות, מחלקות ואשפוז יום המטואונקולוגי. המטופלים חולקו לשתי קבוצות: 127 במרפאות (גיל ממוצע 66.6 שנים) ו-48 מאושפזים (גיל ממוצע 63.79 שנים).

הממצאים מראים כי 78% מהמטופלים סבלו מאינטראקציות חמורות בין תרופות, כאשר בקבוצת האש​פוז שיעור האינטראקציות החמורות היה גבוה באופן מובהק סטטיסטית. מדאיג במיוחד הוא הנתון לפיו 11% מהחולים חווים תופעות קשות המחייבות התערבות רפואית מיידית.

תגובות בין-תרופתיות מהוות אתגר משמעותי בטיפול בחולים המטו-אונקולוגים, הנוטלים מספר רב של תרופות הן לטיפול במחלות רקע והן לטיפול בסרטן. מצב זה מעמיד אותם בסיכון גבוה לסבול מתגובות בין-תרופתיות, העלולות להוביל לתופעות לוואי קשות, לפגוע באיכות הטיפול ואף לסכן חיים.

בעקבות הממצאים, החוקרים ממליצים על מתן תשומת לב מיוחדת לחולים הנוטלים מספר רב של תרופות, כתיבת נהלים ברורים למניעת תגובות בין-תרופתיות, והגברת שיתוף הפעולה בין רופאים, רוקחים וצוות רפואי נוסף.

פרופ' איל שורצברג, סגן מנהל בית הספר לנושאים קליניים, מציין: "זכיית העבודה של הילה מנצור בפרס היא הוכחה למצוינות האקדמית והמחקרית של תוכנית הלימודים לתואר שני ובוגריה. אנו גאים להוביל את תחום המחקר הרוקחי קליני רגולטורי בישראל ונמשיך לקדם אותו גם בעתיד".

התואר השני ברוקחות קלינית קהילתית וניהול רגולטורי באוניברסיטת בן-גוריון, שהושק ב-2017, מכשיר מדי שנה כשלושים בוגרים בכלים מקצועיים וניהוליים להתמודדות עם התמורות והאתגרים במקצוע הרוקחות. התוכנית מקנה כלים לייעוץ רוקחי, קליני וניהול בעיות הקשורות בטיפול התרופתי, כמו גם הכשרה בנושאי ניהול, רגולציה ותקינה פרמצבטית. ​​​