$$News and Reports$$

26 יול' 2021

שלוש חוקרות מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב זכו במלגה היוקרתית מטעם תוכנית המנהיגות של צוקרמן, וימשיכו ללימודי פוסט דוקטורט באוניברסיטאות מובילות בארה"ב. בתוך הזוכות : ד"ר ענת יסקולקה מאיר (תעשה את הפוסט דוקטורט באוניברסיטת הרווארד).

המלגות הוענקו ל-11 חוקרות וחוקרים מכלל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל, מה שמעצים את ההישג של אוניברסיטת בן-גוריון.

ד"ר ענת יסקולקה מאיר

ד"ר ענת יסקולקה מאיר, חוקרת במחלקה לאפידמיולוגיה, משתייכת לקבוצת המחקר, בהובלת פרופ' איריס שי, שמצאה כי תזונה ים-תיכונית ירוקה מכפילה את קצב אובדן השומנים בכבד יותר מאשר דיאטות בריאות אחרות ומצמצמת את הימצאות מחלת הכבד השומני.  


תוכנית המנהיגות של צוקרמן תומכת במנהיגי ומנהיגות העתיד בתחומי המדעים, הטכנולוגיה, ההנדסה והמתמטיקה בארה"ב ובישראל. התוכנית המתנהלת במימון קרן צוקרמן מאפשרת לחוקרים אמריקאים בשלבי הפוסט-דוקטורט והדוקטורט, לשתף פעולה עם חוקריות וחוקרים מובילים ממוסדות המחקר המדעי בישראל. 

פעילות הקרן מסתייעת במועצה הישראלית להשכלה גבוהה, ובאוניברסיטאות מארה"ב וישראל.