$$News and Reports$$

04 אוג' 2021

eilatcampus.jpg


כמענה לפער ובמטרה להנגיש לימודים אקדמיים מתקדמים וברמה הגבוהה לתושבי אילת והסביבה,  ולאור בקשת אנשי מערכות הבריאות באילת, נפתחה  תכנית לימודים חדשה  לתואר שני בניהול מערכות בריאות (MHA) בקמפוס אילת של אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

 

בראש התוכנית יעמוד פרופ' דן גרינברג, מומחה בינלאומי להערכת טכנולוגיות רפואיות, חבר דירקטוריון שירותי בריאות כללית, חבר בוועדות מובילות במערכת הבריאות ובאוניברסיטת בן גוריון בנגב ולשעבר ראש המחלקה למדיניות וניהול מערכות בריאות.

 

התוכנית תחל כבר בשנת הלימודים תשפ"ב  ותקנה לבוגריה את האפשרות להשתלב, לנהל ולהנהיג ארגונים במערכת הבריאות.  התוכנית מיועדת בעיקר לרופאים ולרופאי שיניים, וטרינרים, בוגרי תואר ראשון ושני וסיעוד ובמקצועות הבריאות השונים, כלכלה וניהול, מדעי ההתנהגות ומשפטים ותכלול  תכנים ייעודיים כמו ניהול מערכות בריאות בפריפריה וניהול מערכות בריאות בעיר תיירות.

 

פרופ' דן גרינברג:  "הנגב, הערבה ואילת נמצאים בעשור האחרון בתנופת פיתוח. יחד עם זאת קיימים פערים משמעותיים בחינוך ובשירותי הבריאות הניתנים לתושבי האזור  בהשוואה  ליתר חלקי הארץ.  נפלה בחיק המחלקה הזכות להנגיש לימודים אקדמיים מתקדמים וברמה גבוהה ביותר לתושבי אילת והסביבה, לסייע להתמודד עם אתגרי הניהול במערכת הבריאות בעיר ובסביבה ולהוות  אמצעי חיזוק לשרותי הקהילה. לשם כך, גייסנו את מיטב המרצות והמרצים של המחלקה ללמד בתוכנית  זו" .

 

פרופ' אבישי גולדברג: ראש המחלקה למדיניות וניהול מערכות בריאות, "המחלקה הציבה בעדיפות עליונה את פיתוח וחיזוק מערכת הבריאות בנגב . בתוכנית שמנו דגש בעיקר על רכישת ידע וכלים בתחום מדיניות וניהול מערכות בריאות ופיתוח מנהיגות, שתוביל שינויים ותצור רשת של אנשי בריאות במגוון מקצועות הבריאות והמקצועות הנושקים לבריאות,  אשר ישפיעו על המערכת ברמה המקומית והלאומית. זהו הדור שישנה את המציאות הבריאותית בדרום".

 

המחלקה למדיניות וניהול מערכות בריאות , הפועלת תחת בית ספר לבריאות הציבור , הפקולטה למדעי הבריאות והפקולטה לניהול ע"ש גילפורד  גלייזר, הינה המחלקה האקדמית הגדולה והמגוונת ביותר והמובילה במחקר ובהוראה של תחומי ניהול ומדיניות מערכות בריאות במדינת ישראל. מאז  הקמתה בשנת 1994, חרתה על חזונה  להוות גורם אקדמי מוביל בהכשרת דור העתיד בתפקידי תכנון וניהול מקצועיים בכל הרמות של מערכת הבריאות.  חברי הסגל של המחלקה הינם מהשורה הראשונה  ונמצאים בעמדות מפתח במערכת הבריאות. המחלקה  נטועה עמוק בתוך התהליכים המתרחשים במערכת הבריאות במדינת ישראל ובמדינות מובילות בעולם ועוסקת בשיפור יכולות הניהול והארגון של מערכת הבריאות בישראל עם השפעה גלובלית. אלפי בוגרי התואר הראשון, השני והשלישי משולבים בעמדות מפתח במערכת הבריאות בישראל וממלאים תפקידים מרכזיים בשינוי וקידום פני מערכת הבריאות בישראל.​