23 מאי 2019
12:00

​​​
 

המחלקה לבריאות הציבור ותוכנית המוסמך בבריאות הציבור 


סמינר מסכם:

בנושא: "הפרעות גדילה בפעוטות בדואיים: השפעת המגדר על מדדי משקל לפי גובה ומשקל לפי גיל",

מרצה: אפי שרייבר, תלמיד מחקר תואר שני בבריאות הציבור,  

מנחים: פרופ' נטליה בילנקו ופרופ' איתמר גרוטו.

 

יום ה', 23/05/2019, בשעה 12:00, כיתה 301, בניין דייכמן, פקולטה למדעי הבריאות.