12 דצמ' 2019
12:00


 

המחלקה לבריאות הציבור ותוכנית המוסמך בבריאות הציבור

(1)     סמינר מקדים:

בנושא: "בחינת הקשר בין השינוי הרגולטורי אודות ניתוחים לבין תמהיל המימון של פרוצדורות ניתוחיות",

מרצה: שקד שרביט דהן, תלמידת מחקר תואר שני בבריאות הציבור,  

מנחים: דר' עידן מנשה ופרופ' נדב דוידוביץ.

(2)     סמינר מסכם:

בנושא: "בדיקת קשר בין שימוש בכפייה לבין עונתית וטמפרטורה אטמוספרית באשפוז הפסיכיאטרי",

מרצה: ארי וייס, תלמיד מחקר תואר שני בבריאות הציבור,  

מנחים: פרופ' מיכאל פריגר, פרופ' ולדימיר לרנר ודר' חנוך מיודובניק.

יום ה', 12/12/2019, בשעה 12:00, כיתה 301, בניין דייכמן, פקולטה למדעי הבריאות.