$$Events$$

05 אפר'
01:00
- 12 אפר'
23:00

​​

משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים החל מיום רביעי, י"ד בניסן, 5 באפריל
ועד ליום רביעי, כ"א בניסן, 12 באפריל (כולל). 

חג אביב שמח לכל משפחת בן-גוריון! 

שולחים לכם ולמשפחותיכם ברכת חג שמח ובריא