$$Events$$

09 נוב' 2022
10:00

כיתת ההדרכה של משאבי אנוש (בניין 70)

​​​

לבחור בריא: ברי​אות השד נתונה בידייך

אגף משאבי אנוש בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן מזמינים את חברות (וחברי) הסגל המנהלי והטכני להרצאתה של גב' חני פיליפ, אחות מקדמת בריאות. 

ההרצאה תלווה בסיפור אישי של של חברת סגל האוניברסי​טה.

להשתתפות, יש להירשם מראש ולקבל אישור ממונה. לטופס ההרשמה ​» ​


למידע נוסף: מעין קמחי טדגי, עובדת סוציאלית, אגף משאבי אנוש - maayank@bgu.ac.il ; 08-6477758שימי את עצמך במרכז וגשי להיבדק:
גילוי מוקדם של סרטן​ השד מציל חיים!​​

20221003_214333_0000.png