​הנחיות לשימוש בזום במודל

 

הלמידה הסינכרונית מאפשרת למרצה ולסטודנטים להשתתף בו-זמנית בשיעור מקוון, כשכולם יכולים להימצא בבתיהם או בכל מקום שיבחרו.

אוניברסיטת בן גוריון מעמידה לרשות המרצים והסטודנטים כלי ללמידה סינכרונית:  Zoom 

בטבלה שלהלן ריכזו עבור הסטודנטים והמרצים קישורים למדריכים ולתמיכה:

מדריך שימוש לסטודנט:

​​​


​​מדריך שימוש למרצה:

​​


​​