15 דצמ' 2021

​​new_england_ruslan.png

במחקר מקיף שהתפרסם בעיתון הכי יוקרתי New England שהתבצע על ידי פרופ' מיכאל פריגר ורוסלן סרגיינקו, מהמחלקה לבריאות הציבור ביחד עם צוות מחקר מכללית, אגף רפואה בקהילה ומהמכללה האקדמית ספיר, המעבדה למקסימיזציה של תוצאי בריאות , נמצא כי שיעורי התמותה מקורונה בקרב בני 50 ומעלה שקיבלו מנת חיסון שלישית היו נמוכים ב-90% בהשוואה למקבלי שני חיסונים בלבד.

המחקר שסקר נתונים של 843,208 מטופלי כללית בני 50+ שקיבלו את מנת החיסון השנייה, לפחות חמישה חודשים קודם, השווה את שיעורי התמותה מקורונה באוכלוסייה שקיבלה מנת בוסטר בהשוואה לשיעורי התמותה באוכלוסייה שלא התחסנה במנת הבוסטר. המעקב בוצע במהלך גל הדלתא, (ולפני הופעת זן האומיקרון), שבעקבות התפרצותו , עלתה השאלה בכל העולם לגבי מועילות מתן חיסון הבוסטר למניעת תחלואה חמורה ותמותה. כידוע רק לאחרונה אישר ה-  FDA  בארצות הברית את מתן המנה השלישית לאוכלוסייה הצעירה מגיל 65, ועתה פועלים שם במרץ רב להשלמת הפערים במתן הבוסטר. גם בישראל ישנה עדיין אוכלוסייה גדולה שטרם חוסנה במנה שלישית.

שיטת המחקר, כללה תיקנון רב-משתנים עבור מגוון גורמי סיכון לתמותה, על מנת לנטרל הטיות אפשריות שיכלו לנבוע מפערי גיל, מין, מצב סוציו-אקונומי או תחלואה נלווית בין האוכלוסיות. גודל הקבוצה הרחב ביותר, איפשר הערכה מדויקת של הקשר שבין קבלת מנת הבוסטר לבין שיעורי התמותה הנובעים מתחלואה בקורונה. הגיל הממוצע של אוכלוסיית המחקר היה 68.5. בסוף תקופת המחקר, 90% מאוכלוסייה זו, כבר קיבלה את מנת הבוסטר.

צוות החוקרים, שניתח בשיטות סטטיסטיות מתקדמות את נתוני כללית,  מצא שבקרב מקבלי מנת החיסון השלישית (שבוע ויותר אחרי קבלת מנת הבוסטר) נצפתה הפחתה של 90% בשיעור התמותה מ- COVID-19. כאשר בקרב גברים נרשמה הפחתה של 88% ובקרב נשים נצפתה הפחתה של 94%, בהשוואה לקבוצה שקיבלה שני חיסונים בלבד.

המחקר התקיים על בסיס מאגרי המידע הממוחשבים של שירותי בריאות כללית, בהתאם לאישור ועדת הלסינקי המוסדית. המחקר בוצע ללא תמיכה ממקור חיצוני כלשהו.


Cumulative Hazard Ratio for Death Due to Covid-19.

Cumulative Hazard Ratio for Death Due to Covid-19.