​​​​​​​

ארבעה עשורים לאחר שהגעתי לנגב והתחלתי את לימודיי במחזור הראשון של בית הספר לרפואה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, אני כותב בהתרגשות ובהדרת כבוד כדיקן הפקולטה למדעי הבריאות.

כדיקן, אחתור לקדם את ההישגים האקדמיים והמדעים של הפקולטה ולעודד אותם, ובה בעת אשאף לשקיפות, לאחריות אתית ולניהול יעיל לטובת האקדמיה ואוכלוסיית הנגב כאחד.

אחד היעדים העיקריים שהצבתי לעצמי הוא קידום התָכנית האסטרטגית של הפקולטה, "ביחד נעצב את העתיד: חדשנות, הטמעה, השפעה": תָכנית ל-15 שנה, שתוביל מחקר חדשני ומתקדם ותמנף תכניות אקדמיות וניהוליות ארוכות טווח.

מענקי המחקר ע"ש גולדמן למחקר רב-תחומי ממשיכים לשגשג . המפתח להצלחתם הוא שיתוף פעולה בין-תחומי. בכוונתי להעמיק את הקשר הזה ולייסד במהלך 15 השנה הבאות מרכזי מחקר למצוינות , שיפגישו חוקרים בסיסיים וקליניים מהפקולטה עם חוקרים מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב ובאוניברסיטאות אחרות.

עקב המחסור ברופאים בנגב אנו שואפים להעלות את מספר הסטודנטים המתקבלים לבית הספר לרפואה ומעודדים אותם להישאר בנגב בתום לימודיהם;  אמשיך בהכשרתו של הדור החדש של אנשי מקצוע וחוקרים בתחום הבריאות בהתאם לרוח החינוך הרפואי של הפקולטה - רוח הדוגלת ומלמדת שבעת טיפול יש להתחשב ברקע הפסיכולוגי והסוציאלי של מטופלים, ולא להסתפק רק בבעיותיהם הרפואיות, ושיש לחשוף את הסטודנטים החל מהשנה הראשונה ללימודיהם לתחום הקליני במרכזים רפואיים, במרפאות קהילתיות, במרכזי שיקום ובאתרים אחרים בנגב .

אופן הוראת הלימודים לא השתנה בצורה משמעותית במהלך 30 השנים האחרונות. אני מתכוון לשנות את שיטות ההוראה ולשפר אותן. אעשה זאת על-ידי הכללת תקשורת המבוססת על מדיה חברתית בין סטודנטים, ובין מטופליהם ומוריהם, והחלפת מקצת ההרצאות הפרונטליות בהוראה בקבוצות ובלימוד עצמאי, לרבות הרצאות מוקלטות, קריאה ביתית ומדיה אינטראקטיבית.

עלינו להתאים את עצמנו לעתיד. אין כל אפשרות להתקיים באקדמיה או בעולם הרפואה ללא שיתוף-פעולה לאומי ובין-לאומי. על כן אנו מרחיבים ומפתחים את הקשרים הפוריים שלנו עם כמה בתי ספר לרפואה בארצות הברית, וכבר חתמנו על תזכירי הבנה אִתם. בחזית המקומית, לקראת העתקת בסיסי צה"ל לנגב אנו מנהלים דיונים עם נציגי הצבא כדי לתת תוקף חוקי לשיתופי פעולה בינינו.

אגודת הסטודנטים הנמרצת ביותר שלנו פועלת בקרב אוכלוסיות מקופחות ותורמת רבות להורדת שיעור האלימות המינית ולקידום הבריאות  בין צעירי הנגב. המעורבות של הפקולטה בתוך הקהילה המורחבת, לרבות בקרב האוכלוסייה הבדואית, משמעותית ביותר. אנו ממשיכים בתכנית "ניצני רפואה" המסייעת לאוכלוסיות אלה להתקבל לפקולטה בתכנית קידום בריאות היועדת להן. בימים אלה אנו עֲמֵלִים על פתיחתה בשנית של  תָכנית הסיעוד שלנו, שנועדה לסטודנטים בדואיים. היא אמורה להיפתח בשנה הבאה.

ברצוני להביע את הערכתי הרבה לכלל חברי סגל הפקולטה ולחברינו בישראל ובחוץ-לארץ, הממשיכים להזדהות עם המשימה ועם החזון שלנו.

פרופ' עמוס כץ (MD)

  deanpage.jpg