16 ינו' 2020
12:00

המחלקה לבריאות הציבור ותוכנית המוסמך בבריאות הציבור

סמינר אורח:

בנושא: Food Policy as Health Policy:  An Exploration of Four Different Policy Approaches  

מרצה: Beth C. Weitzman, Ph.D., Professor of Health and Public Policy, Department of Nutrition and Food Studies NYU Steinhardt School

יום ה', 16/01/2020, בשעה 12:00, כיתה 301, בניין דייכמן, פקולטה למדעי הבריאות.