​מרכז מחקר פקולטי לאפידמיולוגיה סביבתית 
 
כללי:
תחומי הבריאות והסביבה הולכים ותופשים מקום חשוב בעולם המערבי ובמדינת ישראל. מספר המחקרים העוסקים בקשר שבין חשיפות סביבתיות (זיהום אויר, פסולת רעילה, מתכות, חומרי הדברה, קרינה וכו') לבין תוצאים בריאותיים (אסתמה, אוטיזם, סרטן, אי-פריון ומומים מולדים, מחלות לב וכלי דם, אפקטים נוירולוגיים וכו') נמצא בשנים האחרונות בעלייה מתמדת. בעוד שקיימים מרכזים מדעיים העוסקים בבעיות סביבתיות שונות וגופים ציבוריים העוסקים בנושאי בריאות וסביבה, אין עדיין בישראל מרכז העוסק ספציפית באפידמיולוגיה סביבתית, המתמקד בפיתוח ויישום מתודולוגיה אפידמיולוגית לחקר הקשר שבין מגוון של חשיפות סביבתיות לבין קשת רחבה של תוצאי בריאות וחולי.
למחקרים איכותיים בתחום האפידמיולוגיה הסביבתית יכולה להיות השפעה על בריאות הציבור בכך שהם מביאים לפרסום ידע אובייקטיבי ומדויק, מעלים את המודעות המקצועית והציבורית ומשפיעים על קובעי המדיניות.
יעד
 קידום ופיתוח הפעילות המחקרית והיישומית באפידמיולוגיה סביבתית כחלק מן המאמץ לשיפור בריאות הציבור.
מטרות
 • §         להרחיב ולהעמיק את הידע המקצועי של העוסקים במחקר באפידמיולוגיה סביבתית
 • §         לעודד מחקר בינתחומי שיעמוד באתגרים של תחום הבריאות והסביבה
 • §         לפתח תוכנית הכשרה אקדמית של סטודנטים לתארים מתקדמים באפידמיולוגיה סביבתית
 • §         להרחיב את הידע והמודעות של אנשי מקצועות הבריאות השונים והציבור הרחב
 • §         לעודד ולקדם תכניות ליישום והטמעת תוצרי המחקרים
תחומי פעילות ​​​​
1.      גוף מרכז לפעילות מחקרית בתחומי הבריאות והסביבה
2.      הקמת תשתית פיזית ואקדמית לביצוע מחקרים באפידמיולוגיה סביבתית
3.      תמיכה בתלמידי מוסמך, דוקטורנטים ובתר דוקטורנטים שיעסקו בתחומי מחקר רלוונטים
4.      מתן מענקי מחקר למחקרים ראשוניים אשר יוגשו כבקשות מחקר לקבלת מענקי מחקר מקרנות חיצוניות
5.      פיתוח קורסים בסיסיים ומתקדמים בנושאי בריאות וסביבה
6.      הזמנת חוקרים בעלי שם עולמי לקורסים קצרים בנושאים של בריאות וסביבה
7.      קיום סדנאות וימי עיון לאנשי מקצוע המוקדשים לבירור סוגיות עכשוויות בתחומים של זיהום סביבתי ובריאות הציבור
8.      שיתופי פעולה עם גופים פקולטיים כמו פורום בריאות נגב  וחוץ פקולטיים, לעודד תכניות ליישום והטמעת תוצרי המחקרים בנושאי בריאות הסביבה כדי להשפיע על בריאות הציבור
המבנה המוצע של מרכז המחקר הפקולטי לאפידמיולוגיה סביבתית
במרכז המחקר יוכלו להשתתף כחברים כל חברי הפקולטה העוסקים בנושאי בריאות וסביבה וכן שותפיהם למחקר מפקולטות אחרות. המרכז ינוהל על ידי מועצה, ועדת היגוי ויושב ראש המרכז.
מועצה: תכלול נציגים של המחלקות השונות בפקולטה למדעי הבריאות המשתתפות בפעילות המרכז. במועצה ישתתפו   דיקן הפקולטה או בא כוחו, וסגן הנשיאה למחקר ופיתוח או בא כוחו. מועצת המרכז תתכנס לפחות פעם בשנה ותקבל דיווח של יו"ר המרכז.
ועדת היגוי: אחראית על פעילותו השוטפת של המרכז, על תחומי ואופן הפעילות ועל הניהול התקציבי של המרכז. ועדת ההגוי תחליט על הרכב חברי המועצה של מרכז המחקר. הועדה תכלול את ראש המרכז ושני חברי סגל נוספים מהמחלקה לאפידמיולוגיה/בריאות הציבור ואת המשנה לדיקן למחקר.
נושאי תפקידים במרכז

יושב ראש מרכז- פרופ' עמליה לוי, ראש המחלקה לבריאות הציבור.

ועדת ההיגוי- פרופ' עמליה לוי, פרופ' מיכאל פריגר, ד"ר נטשה בילנקו ופרופ' אלון מונסונגו.

 

חברי המרכז
 • פרופ' מחמוד אבו שקרה- יו"ר החטיבה הפנימית, המרכז הרפואי סורוקה

 • פרופ' אוהד בירק- ראש המכון הגנטי, המרכז הרפואי סורוקה

 • פרופ' רן בליצר- ראש מכון המחקר של שירותי בריאות כללית

 • דר' אגי גולן- מנהלת  מחלקת ילודים ופגים, המרכז הרפואי סורוקה

 • דר' רחל גולן- המחלקה לבריאות הציבור

 • פרופ' איתמר גרוטו- ראש שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות

 • דר' תמר וינשטוק המחלקה לבריאות הציבור

 • פרופ' מחמוד חליחל – המחלקה למיקרוביולוגיה ואימונולוגיה על שם שרגא סגל

 • ד"ר ירון יגב- ראש היחידה לרפואה תעסוקתית, ממונה רפואה תעסוקתית קופ"ח לאומית

 • פרופ' עמוס כץ – דיקן הפקולטה למדעי הבריאות

 • פרופ' איתן לוננפלד- יו"ר החטיבה למיילדות וגינקולוגיה וראש מחלקת יולדות וגינקולוגיה א', המרכז הרפואי סורוקה

 • פרופ' מתי ליפשיץ – יו"ר חטיבת ילדים (טוקסיקולוגיה), המרכז הרפואי סורוקה

 • דר' נמרוד מיימון – מנהל מחלקה פנימית ב', המרכז הרפואי סורוקה

 • דר' עידן מנשה - המחלקה לבריאות הציבור

 • דר' לנה נובק- המחלקה לבריאות הציבור

 • ד"ר שלומי קודיש- מנהל רפואי של שירותי בריאות כללית, מחוז דרום

 • פרופ' אילנה שהם ורדי – המחלקה לבריאות הציבור

 • פרופ' דנית שחר- המחלקה לבריאות הציבור והמרכז לתזונה ע"ש דניאל אברהם

 • פרופ' איריס שי – המחלקה לבריאות הציבור והמרכז לתזונה ע"ש דניאל אברהם

 • פרופ' אייל שיינר- מנהל מחלקת יולדות וגינקולוגיה ב', המרכז הרפואי סורוקה

 
 
תוכנית תלת-שנתית לביצוע מטרות מרכז המחקר
בשנה הראשונה
1.      גיוס כוח אדם: מינוי של מתאם/ת, טכנאי מעבדה ומתכנת
2.      הקמת תשתית בסיסית לצרכי מחקר באפידמיולוגיה סביבתית, רכישת חומרים וציוד מדעי. הקמת מעבדה עם מקפיאים מתאימים וציוד מעבדה
3.      פיתוח קורס בשיטות מחקר באפידמיולוגיה סביבתית לתארים מתקדמים, שיינתן החל מהשנה השנייה של פעולת המרכז
4.      הגדרת תחומי מחקר ספציפיים לצורך פרסום קול קורא למענקי מחקר ראשוניים (seed money), שישמשו בסיס לכתיבת בקשות למענקי מחקר מקרנות תחרותיות חיצוניות
בשנה השנייה
5.      אירוח מדענים וחוקרים מובילים בתחום האפידמיולוגיה הסביבתית
6.      הגדרת תחומי מחקר ספציפיים (לשנה זאת) לצורך פרסום קול קורא למענקים למחקרי פיילוט (seed money), שישמשו בסיס לכתיבת בקשות למענקי מחקר מקרנות תחרותיות חיצוניות
7.      תמיכה בסטודנטים לתארים מתקדמים שמחקרם יהיה בתחום האפידמיולוגיה הסביבתית
בשנה השלישית
8.      הגדרת תחומי מחקר ספציפיים (לשנה זאת) לצורך פרסום קול קורא למענקים למחקרי פיילוט (seed money), שישמשו בסיס לכתיבת בקשות למענקי מחקר מקרנות תחרותיות חיצוניות
9.      תמיכה בסטודנטים לתארים מתקדמים שמחקרם יהיה בתחום האפידמיולוגיה הסביבתית
10.  ארגון כנס מדעי בינלאומי בתחום האפידמיולוגיה הסביבתית