אפידמיולוגיה והערכת שירותי בריאות לתואר מוסמך  (M.Med.Sc) ו- Ph.D
למחלקה לאפידמיולוגיה והערכת שירותי בריאות יש מסורת ארוכה של הוראה ומחקר במגוון רחב של נושאים. חלק מפעילות זו, נעשה בשיתוף עם רופאים, אחיות, כלכלנים, סוציולוגים, ביואתיקאיים ומנהלי מערכות בריאות העובדים במשרד הבריאות, בבית החולים הרפואי סורוקה ובקהילה. תוכניות התערבות ומחקר שמטרתן זיהוי גורמי סיכון, מניעה של מחלות, מוגבלויות, מומים, תאונות והעלאת איכות החיים נעשות תוך ראיה כוללת של הצרכים, העמדות, הציפיות ובהתחשב באילוצים חברתיים, כלכליים ותרבותיים. היעד "עם הפנים לקהילה", אותו הציבה לעצמה הפקולטה למדעי הבריאות מתבטא בכך שחלק מתוכניות מניעה אלה נעשות ברמה קהילתית בקרב נשים הרות, ילדים, קשישים ואוכלוסיות במעבר.
תוכנית הלימודים לתואר מוסמך באפידמיולוגיה נועדה להקנות כישורי מחקר  שיאפשרו לבוגריה תיכנון וביצוע של תוכניות מחקר, תוך שימוש בשיטות מחקר ובשיטות ניתוח נתונים המתקדמות ביותר, כתיבה מדעית ברמה גבוהה ויכולת  של הערכה ביקורתית של ממצאי מחקר, כמו גם מתן ייעוץ לנותני שירותי בריאות.
מסלולי הלימוד לתארים מתקדמים:
 תואר שני באפידמיולוגיה Med.Sc,.M 
 תואר שני בבריאות הציבור M.P.H 
 דוקטורט 
 מסלול משולב 
ייחוד התוכנית: תוכנית ותיקה עם ניסיון בהכשרת חוקרים, גישה פתוחה וסגל הוראה פלורליסטי העוסק במגוון רחב של תחומי מחקר. לצד הנושאים המתודולוגיים קיימת גם חשיפה לתחום בריאות הציבור ולמגוון של תחומי מחקר קליניים.
למי מיועדת התוכנית? התוכנית מיועדת לבוגרי תואר ראשון במקצועות הרפואה והבריאות, מדעי החיים, מדעי ההתנהגות, עבודה סוציאלית, מחשבים, סטטיסטיקה, המעוניינים לעסוק במחקר אפידמיולוגי.
תחומי התמחות של סגל המחלקה:
ביוסטטיסטיקה, אפידמיולוגיה של מחלות כרונית, אפידמיולוגיה פרינטאלית, אפידמיולוגיה של מחלות זיהומיות, אפידמיולוגיה תזונתית, פארמקו-אפידמיולוגיה, אפידמיולוגיה סביבתית ותעסוקתית.

 

מיגע באתר המחלקה