מושב 1– חקב"צ - ייעול ואופטימיזציה
(9:00-11:00)

מושב 2 – חקב"צ ומערכות נבונות
(11:30-13:30)

מדדי סיכון לציון בטיחות בכביש  

(2021-01-057)

סרוסי נועה רחל, יובל גינת

הנחיה: פרופ'  הלל בר גרא

ניתוח התנהגות מארגני תחרויות אונליין  

(2021-01-202)

חזן נופר, גביש מאי, גל נועה

הנחיה: דר' אלה שגב

פתרון בעיות תזמון עם דחייה בעזרת אלגוריתמים יוריסטיים ואופטימליים

(2021-01-196)

כחלון בועז,אמיתי גיא,אפרגן טל

הנחיה: פרופ'  דביר שבתאי​

שבירת שוויון באלגוריתמי היקש לא שלמים 

(2021-01-094)

כהן אראל

הנחיה: פרופ' רועי זיוון

שותפי הנחיה: דר' עומר לב

בחינת יעילות של אלגוריתמים שונים לפתרון בעיית השמה עם עלויות השמה נשלטות 

(2021-01-197)

אורן נופר,גלבוע הרן

הנחיה: פרופ'  דביר שבתאי

אופטימיזציה מונחת שירות במערכות מרובות סוכנים

(2021-01-096)

לביא מאיה

הנחיה: פרופ' רועי זיוון

בניית מודל לתזמון ביצוע העבודות בחברת קואנטום קלין  (2021-01-198)

מיגמי ניר, מרמרי עמית

הנחיה: פרופ'  דביר שבתאי

התנהגות אסטרטגית בתורים נצפים חלקית

(2021-01-168)

שגיא גל

הנחיה: דר' יואב קרנר

מי.את.ה - מערכת לדו שיח בין קבוצתי  

(2021-01-176)

ליזרוביץ סיון, קטני בת אל, מנדלוביץ אלה

הנחיה: פרופ'  גלעד רביד

שותפי הנחיה: מר גדי גבעון

תחרות בין תחרויות​

(2021-01-203)

בוקסר דניאל

הנחיה: דר' אלה שגב

שותפי הנחיה: דר' עומר לב​