מושב 1 –בשירות התעשיה והמסחר

(9:00-11:00)  

מושב 2 – חקר מערכות מידע

 (11:30-13:30)

מערכת מידע לניהול הייצור במפעל ייצור אטמים בטכנולוגית העיבוד השבבי  

(2021-01-017)

קצרי שיר, שיין טל, בן זקרי מיירוז

הנחיה: פרופ'  יעל אידן

שינוי התנהגות ברשתות ספורטאים חובבים

(2021-01-138)

וולף אלון

הנחיה: פרופ' גלעד רביד

 

מערכת לניהול קשרי לקוחות לחברת TimeWatch

(2021-01-020)

לוי שחר, פורת הד​ס

הנחיה: דר' אדיר אבן​

ניתוח מימון המונים 

(2021-01-140)

מלכה עמית

הנחיה: פרופ' גלעד רביד

שותפי הנחיה: גב' מור יוגב

מערכת מידע לעמותת יחדיו שער הנגב​

(2021-01-026)

וקסלר יצחק, כהן עדן ,שאובי ספיר

הנחיה: דר' אדיר אבן

מדידת ביצועי שיכוני מילים 

(2021-01-179)

אברהמי שקד

הנחיה: פרופ' גלעד רביד

שותפי הנחיה: מר יגאל מזור

מערכת בינה עסקית להצגת מדדי הביצוע הגלובליים בנטפים 

(2021-01-025)

בכר עמית, יטוב שחר

הנחיה: דר' אדיר אבן

שותפי הנחיה: גב' נורית לאופר

השפעת מערכות המלצה על אוטונומית משתמש במכשירים ניידים 

(2021-01-230)

נוימן ליאור

ה​נחיה: פרופ' ליאור פינק

מערכת הזמנות מקוונת לסיטונאות מזון האחים כהן

(2021-01-027)

כתב עינב, גרנות שחר

הנחיה: דר' אדיר אבן

"סליחה על ההפרעה"- הפרעות בסביבה והחלטות במכשירים ניידים 

(2021-01-231)

טל שקד

הנחיה: פרופ' ליאור פינק

אתר ומערכת ניהול תורים מקוונת לאו​פטיקה מישור​

(2021-01-029)

מישור עמית, גולדמן גל

הנחיה: דר' אדיר אבן

פיתוח אפליקציה לטלפון נייד, לצורך איסוף מידע על הבעות פנים ומצב רגשי בזמן אמת 

(2021-01-267)

שחר חן, יכיני טל

הנחיה: פרופ' כרמל סופר​