מושב 1 – הנדסה בשירות החקלאות 

(9:00-11:00)

מושב 2 – הנדסה בשירות הסביבה והציבור

 (11:30-13:30)

רובוט נייד לניטור אקולוגי של אוכלוסיית החרקים

(2021-01-012)

יהושע עדי

הנחיה: פרופ'  יעל אידן​

חלוקה ויישום מיטבי של אנרגיה ירוקה בתוכנית מעבר מפעל "אדמה" מכתשים 

(2021-01-214)

גליקמן גל,  גמרוב דניאל-דינה

הנחיה:  פרופ' גדעון אורון

הכוונת זרוע רובוטית לאיסוף חרקים

(2021-01-013)

ברנר טוהר

הנחיה: פרופ'  יעל אידן

 

Feasibility of cyber use in the production processes in the agriculture industry and the products marketing: advantages and limitation 

(2021-01-215)​

דוידסון נוי, דהן בר

הנחיה: פרופ' גדעון אורון

ראיה אקטיבית מבוססת כיווניות סנסני תמר מג'הול

(2021-01-063)​

רגב מאי

הנחיה: פרופ'  סיגל ברמן

ניתוח הנזק הסביבתי וכדאיות שימוש חוזר של בדלי סיגריות  

(2021-01-216)

מגרה שי, ליבר עומר

הנחיה: פרופ' גדעון אורון

אפיון זרוע רובוטית אופטימלית לריסוס סלקטיבי של חומרי ננו בכרם​

(2021-01-081)

עזריאל רוני

הנחיה: פרופ'  אביטל בכר

מערכת תומכת החלטות אסטרטגיות מבוססת נתונים מוניציפליים בעיריית ערד 

(2021-01-173)

בר יפתח, סבאן שי

הנחיה: פרופ' גדעון אורון

שותפי הנחיה: דר' אלי מירון

מערכת לניטור סרטנים בבריכות גידול מתועשות

(2021-01-011)

רוטשילד חן

הנחיה: פרופ'  יעל אידן

שותפי הנחיה: פרופ' אמיר שגיא

מצא את היוגי שלך 

​(2021-01-156)

קבלי הדר

הנחיה: פרופ' ישראל פרמט

 


הערכת כמות ענבים באשכול בעזרת התמרת האף​

(2021-01-065)

גולדפינגר מיתר, ברקוביץ דניאל

הנחיה: פרופ'  סיגל ברמן