$$News and Reports$$

20 אוק' 2020

עם פתיחת הסמסטר, אנו שמחים לברך את כלל הסטודנטים שפותחים שנה מאתגרת ומעניינת!​

אנחנו שמחים במיוחד לפתוח את המחזור החדש של הסטודנטים שזו שנתם הראשונה, שמהווה לראשונה בתולדות המחלקה 80 סטודנטים חדשים!!! אכן, זו שעתה היפה של ההנדסה הביורפואית, ואנו מקוות כי אתן ואתם תפתחו את הדורות החדשים של מכשור מציל חיים ומשפר איכות טיפול ואיכות חיים, ותקדמו את הבנת מערכות הגוף האנושי במצבים פיזיולוגיים ופתולוגיים בכלים הנדסיים.

השנה תהיה שונה - חשוב להיות עם היד על הדופק בלימודים, על מצב רוח טוב, ועל הבריאות הפיזית והנפשית. במיוחד, אנא היו טובים לעצמכם, לסביבתכם, לחבריכם ללימודים, ולמרצים שלכם. כולם מתמודדים עם אתגרים ועבודה חיובית יחד תקדם את כולם לתוצאות נהדרות! 

בהצלחה!

פרופ' אילנה ניסקי, יו"ר וועדת הוראה תואר ראשון בשם חברי וחברות הסגל של המחלקה