לאחר ההרשמה, ארגון הבוגרים יבדוק את פרטיכם וינפיק לכם תיבת דוא"ל אוניברסיטאית. פרטי ההתחברות והמידע הטכני יישלחו אליכם לכתובת הדוא"ל שרשמתם . לאחר מכן תוכלו להחליף את סיסמתכם הראשונית שקיבלתם מהמערכת.