​​

אשכול ביוחומרים, ביואלקטרוניקה והנדסת רקמות מקנה הבנה וכלים בהבנת חומרים ביולוגיים ולא ביולוגיים, מעבר אלקטרונים בין רקמות לבין מכשור אלקטרוני, ועד ליישומים בפיתוח משתלים ותחליפי רקמות ואברים באמצעות חומרים ביולוגים ורקמות מהונדסות.

biomat.png


האשכול מציג נושאים מולטי-דיסיפלינריים תחת תחום הביו-קונברג׳נס (Bio-convergence); תחום המטפל באתגרים המשמעותיים של מערכת הבריאות ומבוסס על נושאי ביולוגיה בשילוב שיטות ההנדסיות, כגון אלקטרוניקה, AI, פיזיקה, ננו-טכנולוגיה, מדע חומרים, והנדסת רקמות. פתרונות אלה יכולים להיות רלוונטים למשל לשתלים מתקדמים, בדיקות דם ושתן חדשניות, וביוסנסורים לבישים.