אופטיקה ביורפואית וננו-אופטיקה​

- עיבוד אותות אופטיים ליישומים בביולוגיה ורפואה

- פיתוח טכנולוגיות אופטיות לדימות ביולוגי ברזולוציה ננומטרית

- אבחון רפ​ואי באמצעות טכנולוגיות אופטיות

חוקרים:​

ד"ר אלברטו בילנקה  (bilenca@bgu.ac.il)


ביוחומרים

- פיתוח של חומריים ביורפואיים בטכנולוגיות של הדפסת תלת מימד

חוקרים:

ד"ר גלית קטריבס-לוי (levyga@bgu.ac.il)

ביו-פרמצבטיקה וננו-רפואה

- פרמצבטיקה ומערכות להולכת תרופות

- מערכות טרנסדרמליות, טופיקליות ומוקוזליות

- פרמקוקינטיקה ושחרור מבוקר של חומרים פעילים

- מערכות הולכה מבוססות ננו-חלקיקים וננו-אמולסיות

חוקרים:

פרופסור אמנון סינטוב  (asintov@bgu.ac.il)​

 ביופיסיקה תיאורטית-חישובית

- שימוש בכלים אנליטיים וחישוביים ובמודלים מכנו-סטטיסטיים לחקר העקרונות הפיסיקלייםהשולטים בהתנהגות של מערכות ביולוגיות וביורפואיות מורכבות.

- חקר תכונות ביופיסקליות של צברים (קומפלקסים) של ממברנות ומולקולות דנ"א המשמשים לריפוי גנטי.

- חקר תכונות של ממברנות בצימוד למשטחים (ממברנות נתמכות- דינמיקה מחוץ לשווי משקל של מנועי חלבון מיוסין על חלבוני אקטין

חוקרים:

פרופסור עודד פרגו  (ofarago@bgu.ac.il)


חישוביות עצבית​

- תאוריה של קידוד עצבי ולמידה במערכת העצבים המרכזית

- קידוד ועיבוד אינפורמציה במוח במערכות הראייה והזיכרון המרחבי

חוקרים:

פרופ' מעוז שמיר (shmaoz@bgu.ac.il) 

פרופ' רונן שגב (ronensgv@bgu.ac.il)


למידה מוטורית

- מאפיינים פיזיולוגיים של נוירונים בקורטקס הסרבלרי

- למידה מוטורית ברמת הנוירון הבודד

- זיהוי אנטומי של תת איזורים בקורטקס הסרבלרי המעורבים בלמידה מוטורית בעזרת ניתוח מורפומטרי של סריקות אנטומיות תלת-מימדיות ברמת הווקסל

- מודלים של תפקוד המוח הקטן

- התמרות חושיות מוטורית בדג קשת​

חוקרים:

פרופסור עופר דונחין  (donchin@bgu.ac.il)


מודלים מתמטיים במערכות ביורפואיות

- מודלים מתמטיים להובלה ושחרור מבוקר של תרופות באמצעות ננו חלקיקים

- פיתוח שיטות לאיתור וזיהוי ביו-סמנים לצורך אבחון רפואי

- מודלים של דינמיקת אוכלוסיות לאופטימיזציית גידול פאג'ים המיועדים לריפוי

- זיהומים בקטריאליים

- מודלים של דינמיקת אוכלוסיות לגידול אופטימלי של בקולווירוס להדברת מזיקים

חוקרים:

ד"ר גיורא אנדן (genden@bgu.ac.il)​


מוח ומרחב

– זיכרון מרחבי וניווט

– מציאות מדומה ומציאות רבודה

– טכנולוגיות שיקום וטכנולוגיות עזר

– כלים למחקר נטורליסטי

– ייצוגים מרחביים במוח האנושי

– למידה חישובית ומדעי הנתונים הביורפואיים

חוקרים: 

ד"ר שחר מיידנבאום (mshachar@bgu.ac.il)​


 ננו-ביו-אלקטרוניקה

- מנגנוני התמרת אותות בין מערכות ביולוגיות ומיקרואלקטרוניות

- התקנים ביו-מיקרו- וננו-אלקטרונים המציעים פתרונות "הוליסטים" לבעיות חישה ותמרון של מערכות ביולוגיות בעולם האמיתי

-  טכנולוגיות מיקרואלקטרוניות חדשות לניטור נייד ורציף של מערכות ביולוגיות ורפואיות בעולם "האינטרנט של הדברים"

- טכנולוגיות חישה מתקדמות של סממנים ביולוגים וכימים המיושמות בתחומי מחקר בביולוגיה והרפואה

חוקרים:

ד"ר הדר בן-יואב  (benyoav@bgu.ac.il)

 עיבוד אותות ביו-רפואיים

- טכנולוגיה למיצוי מידע קליני ופיזיולוגי מתוך אותות פיזיולוגיים

- שיטות חדשות לעיבוד אותות המציעות פתרונות יעילים לאבחון בעיות רפואיות שונות

- דגש ניתן למחקר בתחומים של הפרעות שינה, נשימה, זיהוי אוטיזם ו​לב

חוקרים:​

ד"ר ציגל יניב (yaniv@bgu.ac.il)

רובוטיקה ביורפואית

- בקרה כוונת-אדם בהפעלה מרחוק וממשקי תחושת מגע לשימושים רפואיים

- מודלים חישוביים של מערכת הבקרה המוטורית של המנתח בניתוחים רובוטיים

- מודלים חישוביים של תפישה ופעולה בהפעלה מרחוק ובממשקים פיזיים בין אדם לרובוט

- השפעת השהיה וטרנספורמציות סנסורי-מוטוריות על ייצוג ואדפטציה במערכת המוטורית

- התמרה והעשרה של אינפורמציה סנסורית לשימושים רפואיים​

חוקרים:

דר' אילנה ניסקי  (nisky@bgu.ac.il)​