$$News and Reports$$

13 יונ' 2023

ברכות לד"ר דייננדה דסגני ממעבדתו של פרופ' הדר בן-יואב על מאמרם שפורסם ב- Trends in Analytical Chemistry!  מאמר הסקירה " Chemometrics meets electrochemical sensors for intelligent in vivo bioanalysis" מציג את האתגרים העיקריים שבהם נתקלים גלאים אלקטרוכימיים מושתלים, גישות למידת מכונה המנוצלות כיום למדידות אלקטרוכימיות בתוך הגוף, והאתגרים העומדים בפני הקהילה המדעית כאשר משלבים למידת מכונה בתחום החיישנים אלקטרוכימיים המושתלים.

 

קישורית למאמר שפורסם:

https://doi.org/10.1016/j.trac.2023.117089

 

ציטוט המאמר:

Dayananda Desagani, and Hadar Ben-Yoav, Chemometrics meets electrochemical sensors for intelligent in vivo bioanalysis, TrAC Trends in Analytical Chemistry 2023, 117089.

 

איור:

 

איור 1: סכמה של חישה אלקטרוכימית בתוך הגוף, איסוף נתונים ועיבודם באמצעות אלגוריתמים ללמידת מכונה.

 

קישור לאתר המעבדה של פרופ׳ הדר בן-יואב:

https://www.benyoav.com