04 נוב' 2012
בוגרת המחלקה להנדסה ביורפואית, אפרת טייג (דובי), זכתה בפרס מרכז זלוטובסקי לחקר המוח הניתן לפרויקט מחקר מצטיין לשנת 2012 על עבודתה בתואר השני בנושא "שימוש לקוי במידע ויזואלי בשערוך מיקום היד אצל חולי צרבלום"
המחקר נעשה בהנחייתו של פרופ' עופר דונחין ויפורסם בקרוב בעיתון מוביל בחקר המוח  Journal of Neuroscience.
במחקר זה נראים אזורים במוח הקטן העוסקים בתרגום מידע ראייתי לפקודות מוטוריות בעת תכנון התנועה.