$$News and Reports$$

01 דצמ' 2020

​הידעתם? הניתוח הראשון שבוצע ע"י רובוט שמתופעל מרחוק ע"י בן אדם, התרחש כבר בשנת 2001! 

בנוסף בתוכנית:

מהי תחושת מגע? איך אנחנו חשים מגע ולמה זו לא תחושה פאסיבית? מה אפשר לעשות עם ממשק מגע-מכונה? איך עושים שימוש בתחושת מגע מלאכותי ברובוטים מנתחים ואיזה קשיים יש בניתוח מרוחק? וכמובן, איך הטכנולוגיה הזו מאפשרת לנו לעזור לבעלי מוגבלויות?

​לינק​ים להאזנה לפרק: