מטרת המעבדה היא הצגה והתנסות של הסטודנטים בשימוש בכלים ומערכות מחקר בסיסיים בתחום ההנדסה הביורפואית. תוך מתן דגשים על העקרונות ההנדסיים עליהם הם מבוססים. הניסויים במעבדה מושתתים על ידע תיאורטי שרכשו הסטודנטים במהלך ההרצאות של המקצועות השונים בתחום.
 
המעבדה מורכבת משמונה ניסויים:
 
  1. הכרת ציוד המעבדה – הכרה ושימוש בכלי המעבדה הבסיסיים השונים, לביצוע של מדידת נפחים והכנת תמיסות שונות בריכוזים מוגדרים, לשימוש במעבדות הבאות.
  2. חומצות ובסיסים – מדידת רמת pH וריכוזים של תמיסות שונות, באמצעות מד pH ועל ידי תהליכי טיטרציה שונים.
  3. תרבית תאים – עבודה עם תרביות תאים (פיצול תאים, ספירת תאים, יצירת מושבות וכו') והכרה ושימוש במיקרוסקופ וצנטריפוגה.
  4. ספקטרוסקופיה – מדידת ספקטרום בליעה וריכוזים של חומרים שונים, בעזרת ספקטרופוטומטר בתחום הנראה וה-UV.
  5. מיקרופלואידיקה - מדידת אופני זרימה שונים ומדידת תהליכי דיפוזיה.
  6. אולטרא סאונד – למידה ויישום עקרונות ההדמיה באמצעות מערכת אולטרסאונד.
  7. ביוקומפטביליות – בדיקת התאמה (Compatibility) של ביו-חומרים שונים עם סביבה של רקמה ביולוגית חייה.
  8. פוטנציאל פעולה – מדידה וחישוב מושגי יסוד בפוטנציאל פעולה של תאי עצב.