​ פרוייקט – "נתיב לתעשייה" במחלקה להנדסה הביו-רפואית

 
למרות הפריחה הטכנולוגית וריבוי החברות בתחום הביו-טק בישראל קיים נתק מסוים בין הסטודנטים להנדסה הביו-רפואית והתעשייה. הסטודנטים אינם מודעים להיקף התעשייה בארץ ולאפשרויות התעסוקה הטמונות בה, ומנגד התעשייה עדיין אינה מודעת כל כך לזמינות ההולכת וגוברת של מהנדסים צעירים בעלי רקע ביו-רפואי.  נתק זה מהווה גורם שלילי גם לסטודנטים וגם לתעשייה.
במטרה לגשר על פער זה, נרקם מיזם מיוחד אותו מרכז כיום ד"ר יניב ציגל בעזרת סטודנט לתואר מתקדם מהמחלקה. מטרת המיזם הנושא את השם "נתיב לתעשייה" היא ליצור קשרים בין האקדמיה לתעשייה באופן אקטיבי. כחלק מהידוק הקשרים, מוזמנות חברות העוסקות בתחום הביו-רפואי להציג בפני הסטודנטים לתואר ראשון ולתואר שני סקירה של הטכנולוגיה אותה החברה מפתחת ואת פעילות החברה באופן כללי (מו"פ, שיווק ומכירות).  
בנוסף, על בסיס ההיכרות ההדדית עם החברות השותפות בפרויקט "נתיב לתעשייה" נוצרים מידי שנה שתופי פעולה עם סטודנטים בשנה ד' הנדרשים לבצע ולהגיש עבודה מדעית בתחום הביו-רפואה. דבר זה תורם בצורה משמעותית הן לחברה ע"י העסקה של מהנדסים בעלי רקע מתאים ומלאי מוטיבציה המקושרים עם האקדמיה, והן לסטודנט ע"י היחשפות לתעשייה, התמקצעות וסיפוק רב מביצוע פרויקטים יישומיים.