תנאי הכרחי לרמת לימודים גבוהה בלימודי מוסמכים הוא קיום מחקר מתקדם הנעזר במכשור מדעי מהשורה הראשונה. המחלקה לכימיה כוללת מספר רב של חוקרים צעי​רים מובילים המקיימים תוכניות מחקר דינאמיות ופעילות, לצד התוכניות הקיימות והמוכחות של חברי הסגל הוותיק. ככזאת, המחלקה מהווה פלטפורמה אידיאלית לקליטה ותמיכה בתלמידי מחקר.

אנו מציעים ביצוע עבודות מחקר והתמחות בנושאים שונים בחזית הכימיה המודרנית ובנושאים בין-תחומיים בתפר בין הכימיה, הביולוגיה והפיזיקה. הסטודנטים במחלקה לומדים שיטות מחקר ומתוודעים למכשירים מתקדמים.

מעבדה לכימיה

תחומי מחקר:​


כימיה של חומרי טבע וסינתיזה אורגנית; 
ביופיזיקה; כימיה ביופיסית; כימיה ביופיסית חישובית; כימיה חישובית; דיאגנוסטיקה ביופיסית; תנועה סיליארית; כימיה אנאורגנית-פיסיקאלית; קינטיקה של ריאקציות מהירות (באמצעות לייזרים); תהליכים מולקולריים בשדות חיצוניים; אלקטרוכימיה; אלקטרוכימיה אורגנית ואלקטרוליזה; תהודה מגנטית גרעינית; סטיראוכימיה; עיבוי בוז-איינשטיין; מבנה מולקולרי; ספקטרוסקופיה מולקולרית וכימיה קוונטית; תנועות מולקולריות; תורת ההתנגשויות; מדע חומרים; פוטואלקטרוכימיה; אנרגיה;​


מסלו​ל מהיר לתואר שני עם תזה                                                                                  


המחלקה כימיה מקיימת מסלול לימודים ייחודי לתלמידי המסלול הארבע שנתי כימיה/הנדסה כימית – ננוטכנולוגיה.
מטרות המסלול:

» פיתוח מודעות בקרב סטודנטים מצטיינים להשתלב בתוכנית לעידוד חוקרים.

» הקמת עתודה מחקרית.

» גיבוש נבחרת מצומצמת של מנהיגות טכנולוגית שתשפיע על עתיד המו"פ באקדמיה ובתעשיי​ה.

למידע על מסלול לימוד​י צבירה לתואר שני »