רקע
השפה והכתיבה משמשות אותנו כאמצעי להעברת מסרים בחיי היום יום ובחיינו המקצועיים. העברת מסר בשפה תקנית וברורה מהווה אתגר מקצועי ואישי.

קהל היעד  
המבקשים לשפר את מיומנויות ההבעה בכתב במטרה להגיע לכתיבה ועריכה לשונית ברמה גבוהה.

בין הנושאים בקורס
⎈ מבוא לעריכה לשונית, ניסוח  טקסטים ותיקוני לשון
⎈ עקרונות לכתיבה בהירה ופשוטה
⎈ כתיבה מנהלית: מכתבים רשמיים, פרוטוקול, נייר עמדה
⎈ בקשות משרה: כתיבת קורות חיים
⎈ הופעה מול קהל: דגשים לבניית והצגת מצגות, סימולציות
⎈ כתיבה עסקית: תקציר מנהלים
הלימודים מתקיימים כסדנה בדגש על תרגול ויישום וכוללים: מטלות ניסוח, תיקוני לשון וניתוח דוגמאות. הלימודים מקנים ידע, כלים ומיומנויות להצגת נושא בכתיבה בהירה תקינה ורהוטה.

מרצה  
גב' אביבית לב שריד, עורכת לשונית בעלת תואר שני בתקשורת.

היקף הקורס
 60 שעות אקדמיות (15 מפגשים של 4 שעות אקדמיות כ"א).  

מועד      
קורס ערב: מרץ 2020
מקום הלימודים     
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

תעודה    
לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודה מטעם המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. תעודה לגמול השתלמות תינתן בכפוף לכללי ועדות הגמול.

גמול השתלמות     
הקורס מוכר לגמול השתלמות בהיקף של  60 שעות לגמול.

מלגות
הקורס מוכר למלגות מקרנות הידע השונות.

פרטים והרשמה  
טלפון: 08-6472626 I פקס 08-6477386 I דוא"ל: uces@bgu.ac.il
המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, קמפוס מרקוס, בנין 30, קומת קרקע, חדר 3