המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה: תחומי מחקר של חברות וחברי הסגל

שם החוקר/ת

תחומי המחקר

פרופ' ניר אביאלי

אנתרופולוגיה של אוכל, אנתרופולוגיה של תיירות, תרבות פופולרית, צרכנות, מגדר

ד"ר ניצה ברקוביץ

חברה אזרחית, זכויות אדם, גלובליזציה, ארגונים,  מגדר, תנועות נשים טרנס-לאומיות

ד"ר יפעת גוטמן

סוציולוגיה של התרבות, סוציולוגיה פוליטית ותנועות חברתיות, זיכרון קולקטיבי, חקר סכסוכים, גלובליזציה, טרנסלאומיות ויחסים בין תרבויות, חברה ומשפט. 

ד"ר גארב יעקב

ניתוח חברתי של המדע הטכנולוגיה (STS); שיח סביבתי; גישות חברתיות ואיטרדיסציפלינריות לסוגיות סביבתיות.

פרופ' לב גרינברג

כלכלה פוליטית וסוציולוגיה פוליטית של ישראל, היסטוריה של תנועת העבודה ושל הסכסוך הישראלי פלסטיני, תנועות חברתיות, התנגדות לאי-שוויון וקולוניאליזם

ד"ר רון דודאי

תנועות חברתיות ומחאה, זכויות אדם, ענישה ופיקוח, דינמיקות של פוסט סכסוך, פיוס וצדק מעברי

ד"ר שרית הלמן

אזרחות, תנועות חברתיות וזהות, מדינת הרווחה ומגדר, ניא-ליבראליזם ומעמדות ביניים חדשים

פרופ' ניצה ינאי (אמריטה)

פסיכולוגיה חברתית, קונפליקטים לאומיים, גזענות, סטראוטיפים, זהות ותרבות, וסוציולוגיה פוליטית של רגשות

ד"ר אנדרה לוי

קהילות תפוצה, אתניות, יהודי מרוקו

ד"ר יוליה לרנר

אנתרופולוגיה של הידע והגירה; תרבות רגשית פסיכולוגית בספרות פרטיות וציבוריות במבט השוואתי. שינוי תרבותי בחברה הפוסט-סובייטית ברוסיה וקולקטיב הדובר רוסית בישראל

פרופ' פנינה מוצאפי הלר

אי שוויון מעמדי, אתני ומגדרי, פמיניזם ערבי ומזרח תיכוני, רפורמות אגרריות באפריקה, מרחב ומוביליות, אוטו-אתנורפיה, ופוסט-קולוניאליזם

פרופ' דני ממן

סוציולוגיה של הכלכלה, סוציולוגיה פוליטית, סוציולוגיה של אירגונים, חקר אליטות וחקר רשתות חברתיות

פרופ' פראן מרקוביץ

אנתרופולוגיה של זהות, קהילה, תפוצות וחזרה, מילנאריאניזם, גזע והגזעה

ד"ר  איסמעיל נאשף

הסטוריה חברתית של אמנות פלסטינית, אנתרופולוגיה של החומר, חקר לשון, אמנות, מוזיאונים ומוזיאולוגיה

פרופ' ג'קי פלדמן

אנתרופולוגיה של הדת, עליה לרגל, תיירות, נצרות אוונגלית, מקומות קדושים, הנצחת השואה, זיכרון קולקטיבי, מגעים בין דתיים, יהדות, ישראל והתפוצות

פרופ' אביעד רז

תרבות ארגונית, סוציולוגיה ארגונית, סוציולוגיה של הרפואה

פרופ' אורי רם

סוציולוגיה של תרבות, של פוליטיקה ושל ידע, סוציולוגיה היסטורית, תיאוריות סוציולוגיות, סוציולוגיה של הגלובליזציה, החברה הישראלית

ד"ר אורי שויד

ריבוד ואי שוויון, סוציולוגיה של המדע, סוציולוגיה פוסט הומניסטית, ניתוח רשתות, שיטות מחקר כמותניות