כניסה
|
Ben-Gurion University of the Negev
 
 
סגל המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה משלב פעילות מחקרית מגוונת עם הוראה בתוכניות לימודים שונות בתואר ראשון ובתארים מתקדמים. מטרתנו להקנות לסטודנטים ידע רחב וארגז כלים לניתוח מדעי וביקורתי של החברה והתרבות.  המחלקה מדגישה לימודים עיוניים בצד מחקר אמפירי, ונלמדים בה תהליכים גלובאליים המעצבים את החברה והתרבות, כמו גם מנגנונים מקומיים, הן ממוסדים והן בלתי פורמאליים, הייחודיים להוויה הישראלית.
 

 לימודים לתואר שני מתקיימים בימי שלישי (יום לימודים מרוכז).  

לסטודנטים מצטיינים במעמד מן המניין  במסלול המחקרי, תוענק מלגת שכר לימוד או מלגת קיום בהיקף של 7,500 ש"ח לפחות.