אפשרות להתחיל את לימודי המוסמך – קורסים בהיקף של עד 8 נק"ז - כבר בשנה ג'.

המחלקה תממן קורסים אלה, ובכפוף לשיקולי תקציב, תעניק גם מלגה.

לפרטים לחץ כאן