​​מספר הקורס    
שם הקורס
שם המרצה
12810108​כתיבה מדעית​ד"ר אופיר כץ​
12812001
פרופ' אורן יפתחאל
12811021; 12811691
גב' רוני בלושטיין-לבנון
12810105​מבוא לגיאואינפורמטיקה​פרופ' טל סבוראי​
12811061
פרופ' נורית אלפסי
12811241
מבוא למדעי הנתונים
פרופ' איתי קלוג
12810095
פרופ' ארנון קרניאלי
12810027​פיזיקה לגאוגרפים​פרופ' חזי יצחק​
12810135​מתמטיקה לגאוגרפים 1​פרופ' חזי יצחק​
12810138​מתמטיקה לגיאוגרפים 2פרופ' חזי יצחק​
12810161​​
סמינר התמחות- א
מרצי המחלקה
12810155​ מבוא לסביבה וחברה ד"ר מידד קיסינגר​
12811111​כלכלה לגאוגרפים​​ד"ר ערן בן אליא
12810139​מבוא למדעי כדור הארץ​ד"ר אבנר גרוס
12810023​כימיה לגאוגרפים​ד"ר ענת ברנשטין
12811281​תולדות המחשבה בגיאוגרפיה​פרופ' אבינועם מאיר​
12810039​מבוא למדעי הסביבהפרופ' פועה בר