נווט למעלה
כניסה
|
​  restore.png  Debit.png  reg-site.png

​שירות חדש לסטודנטים:

שירות מידע מנהל תלמידים - בהזדהות אחת!

תדפיסי ציונים, אישורי לימודים, תדפיסי רישום לקורסים, חשבונות סטודנטים, לוח בחינות ועוד.

new-apex.png

online.png

שירות חדש לסטודנטים:  ALL-IN-ONE
גישה ל moodle, דוא"ל post, שירותי וידאו אקדמיים וסריקת מחברות בחינה - בהזדהות אחת! שירותים נוספים יתווספו בהמשך
allinone.png