001-education.pngקבלה רגילה

קבלה רגילה למחלקה למדעי כדור הארץ והסביבה נקבעת על פי שקלול של ממוצע הבגרות ושל המרכיבים השונים של ציון המבחן הפסיכומטרי. התוצאה של שקלול זה מכונה "סכם כמותי". ניתן לחשב את הסכם הכמותי על ידי כניסה למחשבון בקישור הבא.

סף הקבלה למחלקה משתנה עם הזמן ולכן אין אפשרות לציין מספר שמעליו הקבלה בטוחה.​ 

הצג הכל
הסתר הכל

035-book-2.pngקבלה ללא מבחן פסיכומטרי

מועמדים בעלי זכאות לתעודת בגרות ישראלית יוכלו להתקבל ללא בחינה פסיכומטרית על סמך ציוני הבגרות בתנאי שעמדו בכל התנאים המפורטים מטה ובנוסף, אנגלית ברמה בינונית לפחות.

הערה: מועמדים העומדים בתנאי קבלה אוטומטית על סמך ציוני בגרות בלבד ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית, חייבים להבחן בבחינת הסיווג באנגלית (אמי"ר) לא יאוחר ממועד הבחינה ביולי, כתנאי למימוש קבלתם לאוניברסיטה.​​​​​​

הצג הכל
הסתר הכל

009-open-book-1.png אפיק מעבר

למועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה יש אפשרות להירשם לאחת מתוכניות "אפיק מעבר" באוניברסיטה הפתוחה או במכללת ספיר.


022-teaching.pngרקע במקצועות בסיסיים

לימודי היסוד במחלקה כוללים לימודי מתמטיקה, פיזיקה וכימיה. 
אנו מציעים לך לעשות הכנה לפני פתיחת שנת הלימודים בקורסי קדם ורענון
מומלץ לתלמידים שלא למדו כימיה בתיכון ברמה של 3 יחידות ו/או מתמטיקה ברמה של 4 יחידות, ללמוד את החומר באופן עצמאי או​ קורסי קדם ורענון.

031-target.pngאיך נרשמים?

הרשמה מתבצעת דרך אתר המועמדים של האוניברסיטה. ​קריאה ועיון ב"ידיעון" יסייעו לך בתהליך ההרשמה.