04 מרץ 2020
09:00
-16:30

קמפוס מרקוס
(מיקומי הדיונים השונים מצוינים בתוכניית הכנס)