04 מרץ 2020
12:15
-13:45

כנס פקולטי- 04/03/2020- פרטים נוספים יפורסמו בהמשך

כנס פקולטי- 04/03/2020- פרטים נוספים יפורסמו בהמשך