פרופ' אורי רם - בגמלאות

פרופסור אמריטוס  

חדר:
חדר 367, קומה 3, בניין 72
טלפון:
08-6472860
מייל:
uriram@bgu.ac.il
שעות קבלה: