·         מהן הדרכים להבין את אופני הפעולה של ארגונים שונים בחברה בת ימינו?
·         בעזרת איזה מושגים נבין  תהליכי עבודה המתבצעים בתוך ארגונים?
·         מהם הכלים ללמידת התמורות באידיאולוגיות ופרקטיקות ניהוליות?
·         כיצד יש לנתח את היחסים המשתנים שבין ארגונים עסקיים לארגונים שלא למטרות רווח? וכיצד כל אלה קשורים למדינה?
·         מהי תרבות ארגונית? כיצד נוצרות רשתות ארגוניות? מה למשפחה ולעבודה?
 
אלו הן מקצת מהשאלות הנדונות בקורסים השונים המוצעים במסגרת תכנית הלימודים של סוציולוגיה ארגונית.
בקורסים אלה יעשה שימוש בתיאוריות ארגוניות כמו גם בפרספקטיבות מתוך הסוציולוגיה של הפוליטיקה, של הכלכלה, של תרבות, של מיגדר ועוד.
בצד הכשרה סוציולוגית רחבה והעמקה בתחום המחקר הארגוני ניתן גם ללמוד קורסים בעלי אוריינטציה יישומית ואף להתנסות בעבודה בשדה במסגרת פרקטיקום.
תכנית הלימודים בסוציולוגיה ארגונית מקנה לסטודנטים כלים שבעזרתם יוכלו להבין ולנתח תהליכים ומאפיינים של ארגונים מסוגים שונים.
במסגרת הקורסים השונים, יתוודעו הסטודנטים לתיאוריות המרכזיות בתחום הארגוני, ידונו בתמורות של דרכי ההתארגנות בחברה של ימינו ויחשפו לאופנים השונים בה ניתן לחקור ולנתח תמורות אלה.
בחלק מהקורסים יושם הדגש על ההיבט הפרקטי והסטודנטים יבחנו כיצד ניתן ליישם את התיאוריות וכלי המחקר הלכה למעשה
. 
 
ראש המגמה: פרופ' אביעד רז, aviadraz@bgu.ac.il
 
תכנית הלימודים כוללת שני מסלולים –מסלול מחקרי ומסלול כללי. 
הלימודים במסלול המחקרי כוללים כתיבת עבודת תזה וקורסים בהיקף של 28 נק"ז. הלימודים במסלול הכללי מחייבים קורסים בהיקף של 36 נק"ז, כולל השלמת דרישות של שני קורסים יישומיים ובחינת גמר.
 
משך הלימודים לתואר שני לא יארך יותר משנתיים. בנתיב המחקרי יש אפשרות להארכת הלימודים לשלוש שנים (באישור המחלקה והפקולטה).