12 ינו'
23:00
- 06 מרץ

​​פוליטיקה - לא מה שחשבת
הכנס השנתי של המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן-גוריון בנגב
חושבים מחדש את הפריפריה
קול קורא לכנס השנתי החמישי לחוקרים צעירים בלימודים אירופיים
יום שני, 13 ביוני 2016
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

 
המרכז לחקר פוליטיקה וחברה אירופית - המרכז הלאומי למצויינות בחקר ובהוראת הלימודים האירופיים על שם ז'אן מונה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, בשיתוף המחלקה לפוליטיקה וממשל, קרן קונרד אדנאואר בישראל והמכללה האקדמית תל אביב-יפו יקיימו ביום 13 ביוני 2016 את הכנס החמישי של חוקרים צעירים בלימודים אירופיים בישראל. הכנס השנה יתקיים במסגרת הכנס השנתי של המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, שכותרתו היא "פוליטיקה לא מה שחשבת: חושבים מחדש את הפריפריה".
 
הכנס השנתי מיועד לחוקרים בראשית דרכם האקדמית (במסלולים לתואר שני ולתואר שלישי), מכלל הדיסציפלינות המחקריות בתחום הלימודים האירופיים, בדגש על היסטוריה בת זמננו, חברה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, פוליטיקה, כלכלה, ממשל, משפט ותקשורת ביבשת ככלל או במדינות מסוימות בה. הכנס וההצגות בו יתקיימו באנגלית.
 
בצד הצגת המחקרים השונים בתחום הלימודים האירופיים, הכנס יוקדש  גם להיכרות, לדיאלוג ולחילופי מידע. 
 
נושאים אפשריים:
הפריפריה האירופית
דמוקרטיה וזכויות אדם באירופה
מרחב ותכנון באירופה
מגדר באירופה
תרבות באירופה
התקשורת האירופית
פוליטיקה לאומית ועל לאומית ביבשת אירופה
אירופה – מבט היסטורי
פרקים בתולדותיה של אירופה בעת החדשה
ה"אחר" באירופה או ה"אחר האירופי"?
זהות אירופית וזהויות באירופה
הגירה לאירופה
אינטרס המדינה אל מול מטרות האיחוד האירופי
יחסי ישראל והאיחוד האירופי
מדיניות ההרחבה של האיחוד האירופי
כלכלה פוליטית והשוואתית
משבר האירו והשלכותיו
האינטגרציה הכלכלית האירופית במבט היסטורי והשוואתי
מוסדות האיחוד האירופי: מבט היסטורי וחשיבה מחודשת
מדיניות החוץ של האיחוד האירופי
אירופה של מדינות הלאום
הדמוס האירופי: המצאה או מציאות?
גרמניה בעת החדשה
50 שנה ליחסים הדיפלומטיים בין ישראל לבין גרמניה
 
המועמדים מתבקשים לשלוח את תקציר העבודה המוצגת, בהיקף של 250 מילים, עד ליום 6.3.2016 לכתובת דוא"ל youngresearchersbgu@gmail.com, עבור כנס פרחי מחקר.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למרכז לחקר פוליטיקה וחברה אירופית,  hilape@bgu.ac.il טלפון: 6477064–08, www.europebgu.com
 
בברכה,
 
חברי הוועדה המארגנת:
 
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב                  המכללה האקדמית תל אביב- יפו
האנה מוסקוביץ'                                   אריה קרמפף
הילה זהבי
יואב פרידמן
שרון פרדו      
                                                    
קרן קונרד אדנאואר בישראל
מיכאל בורשרד