שם הקורס
מרצה
נק"ז
יום
שעה
כיתה
סמסטר
187-1-0039
187-1-0392
* חובה לתלמידי החטיבה
ד"ר שרון פרדו
4
ג'
16:00-18:00
 
שנתי
חברה ופוליטיקה בראי הקולנוע האירופי אחרי מלחה"ע השנייה
187-1-0061
187-1-0062
ד"ר רועי גרינוולד
4
א'
16:00-18:00
 
שנתי
השתקפויות של לאומיות בתרבות האירופית
187-1-0023
* סמינר. ההרשמה לקורס נסגרה.
ד"ר יאיר זלטנרייך
4
ב'
ד'
12:00-14:00
10:00-12:00
 

 

 
ב'
187-1-0021
ד"ר שרון פרדו
4
ב'
ד'
14:00-16:00
14:00-16:00
 
א'
187-1-00139
* מוכר כקורס אנגלית
ד"ר דינה זיסרמן
4
ב'
ד'
16:00-18:00
18:00-20:00
 
א'
גלובליזציה ומדינת הרווחה
138-1-0272
ד"ר אפרים דוידי
2
ג'
18:00-20:00
 
א'
187-1-0034
ד"ר דינה זיסרמן
4
ב'
ד'
14:00-16:00
16:00-18:00
 
ב'
סוגיות בגזענות האירופית 1939-1789
187-1-0013
ד"ר יאיר זלטנרייך
2
ד'
12:00-14:00
 
ב'
138-1-0113
ד"ר אפרים דוידי
2
ג'
18:00-20:00
 
ב'