​תוכנית זו מיועדת גם לתלמידים הלומדים במסלול ללימודיים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה העומדים בתנאי הקבלה של המחלקה לפוליטיקה וממשל.
 
שנה א' – מבואות חובה
 
שם הקורס
שיעור/תרגיל
נקודות זכות
סמסטר
מבוא לפוליטיקה וממשל
ש' + ת'
6
א'
המשטר הפוליטי בישראל
ש' + ת'
5
ב'
  
 
מבואות בחירה: יש לבחור קורס אחד מבין המבואות הבאים:
 
שם הקורס
שיעור/תרגיל
נקודות זכות
סמסטר
מבוא למחשבה מדינית
ש' + ת'
5
א'
מבוא ליחסים בינלאומיים
ש' + ת'
5
שנתי
מבוא היסטורי לפוליטיקה בת זמננו
ש' + ת'
5
שנתי
סה"כ
 
16
 
 
 
שנה ב' / שנה ג': לשיבוץ עפ"י בחירת הסטודנט/ית
 
 
נקודות זכות
קורסי בחירה
8
 
 
 ניתן ללמוד קורס תשתית כקורס בחירה

ניתן ללמוד קורס התמחות פוליטית כקורס בחירה (עדיפות ברישום לתלמידי התוכנית המורחבת והתוכנית הדו-מחלקתית)

ניתן ללמוד את הקורס "מבוא לתיאוריה פוליטית עכשווית" כקורס בחירה (תנאי קדם: מבוא למחשבה מדינית)


שנה ג'

נקודות זכות
סמינר
4