אודות הפרוייקט  |  צוות החוקרים צור קשר English
 
 
BGU COM LINKS הינו צוות חוקרים בראשותו של פרופ' עמית שכטר מהמחלקה לתקשורת באוניברסיטת בן גוריון בנגב. צוות זה הוא חלק ממרכז המצוינות במחקר LINKS המתמקד בחקר "החינוך בחברת המידע החדשה" ומהווה אחד משישה עשר מרכזים ישראלים למצוינות במחקר (I-CORE), שתוכננו ומומנו על ידי ממשלת ישראל, כמרכזי מחקר מובילים המתמחים במגוון רחב של דיסציפלינות ושמטרתם מיסוד וחיזוק המחקר המדעי בישראל וביסוס מעמדה של ישראל כמובילה בעולם בתחומי מחקר שונים.
 
צוות BGU COM LINKS מתמקד בהערכת המענה הניתן לצרכי המידע של פרטים בקהילות מוחלשות וכיצד קהילות אלו משתמשות באמצעי תקשורת עכשוויים על מנת לתת מענה לצרכי הידע שלהן.
links-logo-s-1.png

במסגרת הפרוייקט יילמדו תחילה מאפייני השונות הדיגיטלית וסיבותיה, ויבחנו הצרכים התרבותיים והחינוכיים של קהילות מוחלשות ומודרות. לאחר מכן, הצוות ינתח כיצד ניתן לענות על הצרכים המאובחנים באמצעות שימוש בטכנולוגיות שונות. המעקב אחר השימוש ייעשה באמצעות תשתית תוכנה חדשנית וייעודית שתפותח עבור הפרויקט, תוך שיתוף פעולה עם חוקרי LINKS ברחבי הארץ, ועם גורמים בתעשייה עתירת הידע ובחברה האזרחית. המחקרים יתמקדו בצרכי המידע הייחודיים של הקבוצות הנחקרות ובשימוש שעושים חבריהן בטכנולוגיות ניידות לצורך יישום מטלות יצירתיות שונות. התוכן שייווצר במהלך פעילות זו כמו גם הנתונים אודות הפעילות המקוונת של הנחקרים ייאספו, ינותחו ויהוו בסיס ליצירת תשתית תיאורטית המנחה מדיניות שימוש בטכנולוגיות לצורך העצמת אוכלוסיות מוחלשות.