$$News and Reports$$

12 ינו' 2023

​​

בכנס של החברה הבינלאומית לאפידמיולוגיה סביבתית שהתקיים לאחרונה באתונה, מאמרו המדעי של הדוקטורנט טל מיכאל, זכה בפרס המאמר המצטיין של הארגון. 


טל הלומד במסלול MD/PhD  תחת הנחייתה של פרופ' עמליה לוי מהמחלקה לאפידמיולוגיה, ביו-סטטיסטיקה ומדעי הבריאות בקהילה עסק במחקרו בחשיפות סביבתיות למתכות במהלך ההיריון והקשר לתוצאי לידה כמו משקלי לידה, אורך והיקף ראש.

 המחקר אשר דגם כ 1000 אימהות מצא כי חשיפה לכרום במהלך ההיריון הובילה לירידה במשקל והאורך של הילודים. על אף שממצאי המחקר פורסמו בימים אילו בכתב העת היוקרתי Health Environmental, טל מיכאל  ופרופ לוי עדיין ממשיכים לבדוק את הקשר בין חשיפה סביבתית למתכות ולפרסם מסקנות ותובנות .​

931A0503.jpg