22 מרץ 2018
10:45
-15:15

​​neurology_conference.jpg

      הכניסה לסטודנטים לתואר שני ולמדריכים קליניים ללא עלות,

     אך כרוכה בהרשמה מראש במייל hadasneh@gmail.com

     לפרטים- 08-6477583 מזכירות המחלקה