$$News and Reports$$

26 מאי 2016
heart-disease-400x400.jpg
 
פרופ' ויקטור נובק, מנהל המרכז למחקרים קליניים בסורוקה וחבר סגל הפקולטה למדעי הבריאות: "בהתחשב בחשיפה המצטברת לזיהום אויר לאורך החיים, עליה זו ברמות הטריגליצרידים והכולסטרול עשויה להעלות את הסיכון להתפתחות מחלות לב וכלי דם".
 
 
קיים קשר בין חשיפה לזיהום אויר ובין שינויים ברמות סוכר ושומנים בדם- כך עולה ממחקר שבוצע על ידי חוקרים מהמרכז למחקרים קליניים במרכז הרפואי סורוקה, בשיתוף אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ואוניברסיטת הארוורד. המחקר, שבוצע על ידי  פרופ' ויקטור נובק, מנהל המרכז למחקרים קליניים בסורוקה וחבר סגל הפקולטה למדעי הבריאות, מעיין יצחק שדה, מנהלת מדעית במרכז למחקרים קליניים, ד"ר איתי קלוג מהמחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ד"ר עידית ליברטי ופרופ' ג'ואל שוורץ מהמחלקה לאפידמיולוגיה סביבתית באוניברסיטת הארוורד, התקבל לפרסום בכתב עת מוביל בתחום האנדוקרינולוגיה (The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism). המחקר מומן בתמיכת הקרן לבריאות וסביבה.

במחקר נותחו מעל 600,000 דגימות דם של למעלה מ-70,000 תושבי הנגב, אשר נדגמו בעשור האחרון. במחקר נמצא כי חשיפה לרמות גבוהות יותר של זיהום אוויר, בשלושת החודשים שקדמו לבדיקה, היו קשורות בירידה של עד 1.13% ברמות כולסטרול מסוג HDL  ("כולסטרול טוב") ועליה של עד 0.57% ברמות סוכר בדם, עד 3.58% ברמות המוגלובין מסוכרר, עד 2.37% ברמות כולסטרול מסוג LDL  ("כולסטרול רע") ועד 0.31% ברמות טריגליצרידים. השינויים ברמות הסוכר והשומנים, שנמצאו כקשורים לעליה בריכוזי זיהום האוויר, היו משמעותיים יותר בקרב חולי הסוכרת המטופלים באינסולין.

נמצא כי חשיפה לזיהום אויר קשורה בשינויים ברמות סוכר ושומנים בדם, בייחוד בקרב חולי סוכרת. בקרב חולי סוכרת המטופלים בטיפול תרופתי אחר מאינסולין נראה כי הטיפול מחליש את הקשר בין זיהום האוויר לבין רמות הסוכר והשומנים בדם. למרות שהשינויים אשר דווחו במחקר זה הינם בעלי ערכים קטנים יחסית, לאור העובדה שכלל האוכלוסייה חשופה לזיהום האוויר ולאור האופי הממושך של החשיפה, לממצאים אלו ישנה חשיבות רבה.

על אף שגנטיקה מהווה גורם עיקרי בסיכון להתפתחות סוכרת, מחקרים עכשוויים מצאו קשר בין חשיפה לזיהום אויר ובין התפתחות סוכרת ותמותה מסיבוכי המחלה. שינויים קלים ברמות הסוכר בדם, אפילו במסגרת הטווח הנחשב כתקין, יכולים להיות מתורגמים לשינויים בעלי חשיבות קלינית בהתפתחות הסיכון לתחלואה במחלות מטאבוליות ומחלות לב וכלי דם. באשר לרמות השומנים בדם, ידוע כי אפילו הפחתה קלה של רמות השומנים בדם מובילה לירידה בסיכון לתחלואה. לכן, בהתחשב בחשיפה המצטברת לזיהום אויר לאורך החיים, עליה זו ברמות הטריגליצרידים והכולסטרול עשויה להעלות את הסיכון להתפתחות מחלות לב וכלי דם.