$$News and Reports$$

16 נוב' 2023
יובל שחר, פרופסור למחשבים באוניברסיטת בן-גוריון, עוטה בעתות חירום את גלימת הקוסם ומצרף ילדים ובני נוער השוהים במקלטים למסע סוריאליסטי במרחבי הטריקים ולהטוטי הקלפים.