הנהלה אקדמית


ראש המחלקה
​​פרופ' מאיר קלך​

סגן ראש המחלקה​פרופ' גיא שני​

נציג המחלקה בוועדת מינוים פקולטית
​פרופ' יובל שחר

ממלא מקום בועדת מינוים עליונה
​פרופ' אריאל פלנר

סגנית דיקן לענייני מחקר
​פרופ' ברכה שפירא

יו"ר ועדה אתית לניסויים בהשתתפות בני אדם
​פרופ'  נעם טרקטינסקי

ראש מרכז הסייבר
​פרופ' יובל אלוביץ

ראש מרכז מדעי הנתונים
​פרופ' אריה קנטורוביץ'

מרכז בית ספר קיץ לסייבר
​פרופ' אסף שבתאי

מרכז ספריה ופרסומים
​ד"ר אסף זריצקי

מרכז אתר האינטרנט
​ד"ר ישראל מירסקי

מרכז מעבדות ומחשבים
​פרופ' ליאור רוקח

קשר עם תעשיה
​ד"ר אורן צור

מרצה מלווה לקורסי שירות
​ד"ר איסנה וקסלר


תואר ראשון

​​ראש התוכנית להנדסת מערכות מידע
​פרופ' ארנון שטורם

יו"ר ועדת הוראה תואר ראשון
​פרופ' ארנון שטורם
חבר ועדת הוראה
​ד"ר נועם ברדה
מרכזת פרויקטים שנה ד'
​ד"ר מיקי פייר​
אחראי תכנית מצטיינים
​ד"ר ניר גרינברג


תואר שני

מרכז תכנית סייבר תואר שני
​פרופ' אסף שבתאי

מרכז תוכנית למידה חישובית
פרופ' מרק לסט
מרכז תוכנית בינה מלאכותית
פרופ' קובי גל 
יו"ר תכנית מית"ר
​ד"ר אחיה אליסף
וועדת הוראה תואר שני
ד"ר רמי פוזיס (יו"ר), ד"ר מיקי פייר, ד"ר נדב רפופורט

ועדת דוקטורט
פרופ' אריאל פלנר (יו"ר), פרופ' נעם טרקטינסקי, פרופ' ברכה שפירא

מרכז סמינר מחלקתי מדעי הנתונים
ד"ר גלעד כץ וד"ר איסנה וקסלר

מרכז סמינר מחלקתי סייבר ובינה מלאכותית
ד"ר ישראל מירסקי וד"ר מרדכי גורי

ועדת מלגות
​ד"ר אורן צורתפקידים נוספים​


ועדת מינויים
​פרופ' אריאל פלנר (יו"ר), חברים: פרופ' מרק לסט, פרופ' יובל אלוביץ; פרופ' ברכה שפירא, פרופ' יובל שחר, פרופ' ליאור רוקח, פרופ' גיא שני.​

וועדת תכנית
פרופ' יובל שחר (יו"ר), פרופ' קובי גל (יו"ר), פרופ' ארנון שטורם, פרופ' מרק לסט, ד"ר אורן צור, פרופ' ליאור רוקח; ד"ר נדב רפופורט

Department

ראש המחלקה: פרופ' אריאל פלנר    

ס. ראש המחלקה: פרופ' מאיר קלך    

ועדת מינויים -   פרופ' אריאל פלנר (יו"ר), חברים: פרופ' מרק לסט, פרופ' יובל אלוביץ; פרופ' ברכה שפירא, פרופ' יובל שחר, פרופ' ליאור רוקח, פרופ' גיא שני.

וועדת תכנית: פרופ' יובל שחר (יו"ר), פרופ' קובי גל (יו"ר), פרופ' ארנון שטורם, פרופ' מרק לסט, ד"ר אורן צור, פרופ' ליאור רוקח; ד"ר נדב רפופורט

נציג המחלקה בוועדת מינוים פקולטית: פרופ' יובל שחר

ממלא מקום בועדת מינוים עליונה: פרופ' אריאל פלנר

סגנית דיקן לענייני מחקר: פרופ' ברכה שפירא

יו"ר ועדה אתית לניסויים בהשתתפות בני אדם: פרופ'  נעם טרקטינסקי

ראש מרכז הסייבר: פרופ' יובל אלוביץ

ראש מרכז מדעי הנתונים: פרופ' אריה קנטורוביץ'

מרכז בית ספר קיץ לסייבר: פרופ' אסף שבתאי

מרכז ספריה ופרסומים: ד"ר אסף זריצקי

מרכז אתר האינטרנט: ד"ר ישראל מירסקי

מרכז מעבדות ומחשבים: פרופ' ליאור רוקח

קשר עם תעשיה: ד"ר אורן צור

מרצה מלווה לקורסי שירות: ד"ר איסנה וקסלר


Undergraduate Programs

ראש התוכנית להנדסת מערכות מידע: פרופ' ארנון שטורם

ראש התוכנית להנדסת נתונים: פרופ' מרק לסט

ראש תכנית הנדסת תוכנה: פרופ' גרא וייס

סגן ראש התכנית: פרופ' רוני שטרן

רכזת התוכנית ומזכי רת סטודנטים / שנים א'-ב': גב' שרה לייבוביץ

רכזת לענייני סטודנטים / שנים ג'-ד': גב' חן שפירא

יו"ר ועדת הוראה שנה א': ניימן עופר ר"ד

יו"ר ועדת הוראה שנה ב': ד"ר מאיר גולדברג

יו"ר ועדת הוראה שנים ג'-ד': ד"ר אסף זריצקי

 

יו"ר ועדת הוראה תואר ראשון: פרופ' ארנון שטורם

חבר ועדת הוראה - שנים א' ב':  פרופ' רוברט מושקוביץ

חבר ועדת הוראה - שנים ג' ד':  ד"ר נעם ברדה

מרכזת פרויקטים שנה ד': פרופ' ברכה שפירא

אחראי תכנית מצטיינים: ד"ר ניר גרינברג


Graduate Programs

מרכז תכנית סייבר תואר שני: פרופ' אסף שבתאי

מרכז תוכנית למידה חישובית: פרופ' מרק לסט

מרכז תוכנית בינה מלאכותית: פרופ' קובי גל 

יו"ר תכנית מית"ר: ד"ר אחיה אליסף

וועדת הוראה תואר שני: ד"ר רמי פוזיס (יו"ר), ד"ר מיקי פייר, ד"ר נדב רפופורט

ועדת דוקטורט: פרופ' אריאל פלנר (יו"ר), פרופ' נעם טרקטינסקי, פרופ' ברכה שפירא

מרכז סמינר מחלקתי מדעי הנתונים: ד"ר גלעד כץ וד"ר איסנה וקסלר

מרכז סמינר מחלקתי סייבר ובינה מלאכותית: ד"ר ישראל מירסקי וד"ר מרדכי גורי

ועדת מלגות: ד"ר אורן צור