טפסים להורדה

סוג
  
שם
  
טופס קביעת מנחה ונושא לעבודת גמר  .docטופס קביעת מנחה ונושא לעבודת גמר
טופס חשיפת מחברות.doc.pdf.docxטופס חשיפת מחברות.doc.pdf
טופס החלפת מנחה.pdfטופס החלפת מנחה
טופס דוח סיכום קורס מעודכן.docx-24.1.18.docxטופס דוח סיכום קורס מעודכן.docx-24.1.18
טופס בקשה לשיבוץ הוראה -למתרגלים או עוזרי הוראה 30.04.2020 (1).pdfטופס בקשה לשיבוץ הוראה -למתרגלים או עוזרי הוראה 30.04.2020 (1)
טופס בקשה לכנס - סגל אקדמי זוטר.pdfטופס בקשה לכנס - סגל אקדמי זוטר
טופס בקשה להענקת מלגת מחקר.pdfטופס בקשה להענקת מלגת מחקר
הצהרת מלגאי.docהצהרת מלגאי
אישור קרייטמן לתואר שלישי.docxאישור קרייטמן לתואר שלישי
אישור מנחה תואר שני או שלישי.docxאישור מנחה תואר שני או שלישי
טופס אשל.pdfטופס אשל
הודעה על קביעת מנחה.pdfהודעה על קביעת מנחה
טופס חריגה מלגות והעסקה_מעודכן15.3.21.DOCXטופס חריגה מלגות והעסקה_מעודכן15.3.21
דוח סיכום בחינה.docxדוח סיכום בחינה
אישור פקולטה תואר שני.docxאישור פקולטה תואר שני