משרות לסמסטר ב:
בפנייה יש לצרף קו"ח וגיליון ציונים.
בדיקת תרגילים למסטרנטים בלבד.​​​

בודקי תרגילים בקורסי התואר השני- תשלום חד פעמי של 39 שעות, מותנה במינימום 40 נרשמים בקורס:

37225401 "כריית נתונים במאגרים גדולים", ד"ר מיקי פייר ​(לא מותנה בכמות נרשמים)

​37225525 "יישומי בינה מלאכותית באיתור תקלות", פרופ' רוני שטרן​

37225203 "שיטות לזיהוי תקיפות" פרופ' אסף שבתאי​