הערות:

-          הנתונים מתאימים לדוקטורנטים ומסטרנטים. סטודנטים לתואר ראשון- אחוזי המשרה נמוכים יותר. ניתן לפנות באופן פרטי לבירור.

-          דוקטורנטים לא יכולים לשמש כבודקי מטלות.

-          גובה מלגת שכ"ל ומלגת קיום נקבעים עפ"י אחוזי המשרה. המקסימום למלגת שכ"ל הוא 50%.

-          יש ל​פנות למרצים בקורסים בצירוף גיליון ציונים וקורות חיים.​


שנה ג

37214406 "אחזור מידע", ד"ר ניר גרינברג

בדיקת מטלות 40.6% משרה