-          הנתונים מתאימים לדוקטורנטים ומסטרנטים. סטודנטים לתואר ראשון- אחוזי המשרה נמוכים יותר. ניתן לפנות באופן פרטי לבירור.

-          דוקטורנטים לא יכולים לשמש כבודקי מטלות.

-          גובה מלגת שכ"ל ומלגת קיום נקבעים עפ"י אחוזי המשרה. המקסימום למלגת שכ"ל הוא 50%.

-          יש ל​פנות למרצים בקורסים בצירוף גיליון ציונים וקורות חיים.​

אין משרות פנויות כרגע.
​​